ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

Projekt je doprinio povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba. 

Cilj projekta bio je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba. Osnovne ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba. 

Rezultati projekta: 

  • 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina sudjelovalo u projektnim aktivnostima koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju.
  • razvijen prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.g. 
  • 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta završilo edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba. 
  • provedena 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada. 
  1. Provedena 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba. 

Korisnik: Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. 

Partneri: Grad Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih 

  

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.474,54 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 1.991.474,54 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018. – studeni 2020. 

  

Kontakt osoba za više informacija: antonio.matkovic@irtr.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr