Prezentirali smo rezultate evaluacije projekta „Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici“

Dana 16. lipnja 2023. godine, u prostoru HUB385 održana je završna konferencija projekta “Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici”. Na konferenciji su predstavljeni rezultati evaluacije projekta.

Projekt je provodio Dom za starije osobe Centar u partnerstvu s Gradom Zagrebom. U sklopu projekta starijim su osobama bile ponuđene socijalne usluge:

  • pomoći u kući kroz koju su im djelatnici Centra pomagali u održavanju kućanstva
  • mobilnog stručnog tima za krizne situacije kroz koju su im medicinska sestra i socijalna radnica pomagale u nošenju s teškim situacijama poput osobne bolesti te bolesti i smrti bližnjega
  • poludnevnog boravka u kojem su sa svojim vršnjacima sudjelovali u brojnim aktivnostima.

Osim toga, kroz projekt su održane brojne edukacije za izgradnju kapaciteta stručnjaka i neformalnih njegovatelja za rad za starijim osobama.

Institut za razvoj tržišta rada je u ovaj projekt uključen od samoga početka te je proveo:

  • analizu potreba starijih (link na uslugu istraživanja na tržištu rada) osoba na području grada Zagreba
  • međuevaluaciju i završnu evaluaciju (link na uslugu evaluacije projekata) zadovoljstva i ishoda korištenja usluga kod korisnika
  • edukaciju o socijalnom mentorstvu (link na uslugu razvoj kapaciteta) starijih osoba zajedno s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika.

„Sudionici su vrlo zadovoljni uslugama koje su koristili i procjenjuju da im se povećala kvaliteta života kao rezultat njihovog korištenja. Dosljedno su navodili da bi voljeli da su usluge nastave i nakon projekta i da stručno osoblje provodi više vremena s njima“, istaknula je Ivana Malivuk, suradnica za savjetodavni rad s korisnicima iz Instituta za razvoj tržišta rada.