Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Brinemo o vašoj sigurnosti.

Politika privatnosti Instituta za razvoj tržišta rada.

Općenito

Zaštita osobnih podataka naših korisnika, radnika, ali i drugih pojedinaca temeljno je načelo i glavni prioritet Instituta za razvoj tržišta rada, Zagreb, Strojarska cesta 20, MBS 02351331, OIB: 71692128259 (dalje: „IRTR“ ili „Društvo“). U svojem poslovanju s Vama svjesni smo da ste nam ukazali povjerenje ne samo kao poslovnom partneru ili poslodavcu već i da ste nam povjerili Vaše osobne podatke te odgovornosti koje iz toga proizlaze. Stoga smo uspostavili ovu politiku privatnosti Društva s ciljem transparentnosti, ali i uspostave sustava zaštite Vaših osobnih podataka.

Ova politika privatnosti Društva temeljni je dokument zaštite osobnih podataka pojedinaca, izrađen na temeljima i u skladu sa Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Ova politika privatnosti izrađena je u skladu s gore navedenim pravnim pravilima, ali nema utjecaja na njihovu primjenu, to jest nema utjecaja na postojeće zakonske propise i/ili obveze koje su nametnute društvima temeljem zakona, te su pravila i obveze nametnuta zakonskim normama šireg opsega od pravila sadržanih u ovoj Politici Društva.

Voditelj obrade osobnih podataka je: Institut za razvoj tržišta rada, Zagreb, Strojarska cesta 20, MBS 02351331, OIB: 71692128259.

Kontakt podaci voditelja obrade:

Adresa e-pošte za kontakt: kontakt@irtr.hr

Telefon za kontakt: +38516065255 ili +385915147378

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: boris.trgovec@bt-lex.com

Izvršitelj obrade osobnih podataka: recruit crm

Ukoliko se koristimo uslugama vanjskih pružatelja usluga za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo svakako i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Opći podaci
Ova politika privatnosti, kao i izjave sadržane u njoj, opisuje koje podatke prikupljamo, Vaša prava povezana s Vašim podacima kao i na koji način obrađujemo, te u koje svrhe upotrebljavamo vaše osobne podatke.

Prikupljanje osobnih podataka
Osobnim podatkom, u smislu ove politike, smatra se svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, a kako je niže detaljno definirano u točki 4 ove politike privatnosti.

Vaši se Osobni podaci prikupljaju isključivo u kontaktu s Vama i po vašoj privoli. Molimo uzmite u obzir da su neki Vaši osobni podaci dostupni i s javno dostupnih internetskih izvora (npr. društvene mreže poput Facebook, LinkedIn, Instagram, isl). Društvo je svjesno njihovog postojanja, međutim tako dostupne podatke ne prikuplja i/ili obrađuje bez Vaše suglasnosti (bilo dane izričito nama ili trećim pružateljima usluga društvenih mreža).

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, za koje ste nam dali izričitu osobnu privolu ili je obrada osobnih podataka zakonska obaveza Društva.

Ukoliko nas drugačije ne obavijestite (povučete privolu) obrađivat ćemo Vaše osobne podatke za isključivo danu svrhu. Svakako, u slučaju prestanka ili isteka zakonske osnove tj mogućnosti obrade Vaših osobnih podataka, odmah ćemo prestati s predmetnom obradom.

Društvo pridržava pravo na zaštitu svojih interesa u svojstvu voditelja obrade, kao i zaštite ispitanika, stoga može: (i) provesti aktivnosti radi utvrđenja identiteta korisnika, (ii) vaše ćemo zahtjeve uzeti u obzir samo ako su predani propisanim i unaprijed definiranim kanalima komunikacije, (iii), utvrdit ćemo osnovanost vašeg zahtjeva te vam uputiti odgovor, (iv) možemo odbiti vaš zahtjev i/ili pokrenuti odgovarajuće postupke ukoliko smatramo da je riječ o očito neosnovanom zahtjevu ili evidentnoj zloupotrebi prava.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Društvo ističe kako se različite vrste osobnih podataka mogu prikupljati u različitim situacijama, i to:

I U kontaktima s Vama možemo tražiti da s Društvom podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • primanje informacija o uslugama, mogućnostima zapošljavanja, ostvarenju poslovne suradnje i novostima Društva (Newsletter)
 • svrha potencijalnog zapošljavanja u tvrtki ili posredovanje kod zapošljavanja kod trećih osoba
 • sudjelovanje u web aktivnostima Društva na Internetu, uključujući naše stranice na društvenim mrežama (Facebook , LinkedIn, Instagram)
 • spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju Društvom
 • pomoć u razvoju naših usluga i portfelja prilagođenih Vama te kontinuirano poboljšanje istih
 • omogućavanje Društvu da Vas redovito informira o uslugama i novostima vezanima za temeljnu djelatnost tvrtke
 • rješavanje problema koji se tiču operativnog rada u Društvu kod naših klijenata i/ili problema koji se mogu pojaviti u pružanju usluga u kojima i Vi sudjelujete
  primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili,
 • bilo koje druge svrhe za koju smo u tom trenutku od vas zatražili izričitu pisanu suglasnost.

II Pri poslovanju s Društvom, u svojstvu radnika, poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • zapošljavanje u Društvu ili posredovanje u zapošljavanju radnika kod treće strane
 • osiguravanje pristupa informacijama
 • odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge i/ili općenito upita vezanih za radni i poslovni odnos s Društvom,
 • bilo koje druge svrhe za koju smo u tom trenutku od vas zatražili izričitu pisanu suglasnost.

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, za koje ste nam dali izričitu osobnu privolu ili je obrada osobnih podataka zakonska obaveza Društva

Vrste osobnih podataka koje Društvo prikuplja ili može prikupljati

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke na temelju Vaše izričite, pisane i dobrovoljne privole, koju ste dali pristupom na našu službenu internetsku stranicu www.irtr.hr ili pristupom na naše službene profile na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Instagram), zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacijama o poslovanju Voditelja obrade, izražavanjem primjedbe ili pohvale, zahtjevom za primanje oglasa za radno mjesto, dostavom zamolbi za radno mjesto, zahtjevom za primanje newslettera, te ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom interakcije s Društvom putem pošte, elektroničke pošte, osobnim uručenjem podataka, telefonom, faks porukom, porukom putem SMS-a i/ili aplikacija, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa Društvo na Facebooku, LinkedIn-u i slično), možemo zatražiti ili dobiti osobne podatke kao što su:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • broj telefona
 • podaci sadržani u životopisu,
 • Osobni Identifikacijski Broj (OIB),
 • Kopija osobne iskaznice
 • Podaci o školovanju
 • profil na društvenoj mreži
 • informacije o interesima i preferencijama
 • druge informacije o Vašim osobnim preferencijama u kontekstu djelatnosti kojom se Društvo bavi što uključuje i ponašanjem na Internetu.
  te svi oni drugi osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili.

Kada s Društvom komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • telefonski broj
 • poslovna adresa
 • naziv i adresa, te OIB društva za koju radite
 • funkcija unutar tvrtke i odjela
 • osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr. Vaše profesionalno iskustvo i slično

Načini prikupljanja osobnih podataka

Prikupljanje podataka vršimo i kroz:

 • sklapanje ugovora o suradnji i/ili radu, po bilo kojoj osnovi
 • pružanje usluga Društva
 • komunikacija s Društvom
 • razvijanje partnerstva
 • prilikom pristupa poslovnim prostorima Društva
 • sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama Društva
 • dobrovoljno sudjelovanje u anketama Društva

U sklopu poslovnog odnosa, trebate na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa, te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka možemo odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu kao i raskinuti postojeći ugovor. Svakako da niste dužni dati svoju suglasnost na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

Također, putem kolačića na našoj web stranici ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • internetski preglednik kojeg koristite

Važno je ponoviti da u svakom trenutku možete, i imate na to pravo, odustati od interakcije s nama, to jest tražiti brisanje Vaših osobnih podataka (a kako je niže definirano).

Zaključno, Društvo može prikupljati podatke koji spadaju u kategoriju posebno osjetljivih podataka, kao npr podaci o Vašem zdravstvenom stanju, kreditnoj zaduženosti isl. Međutim, za svako takvo prikupljanje i obradu nužan je Vaš prethodni pristanak. Odbijanje Vašeg pristanka izvan granica razumnog, može rezultirati raskidom suradnje s Vama, budući da su neki od tih podataka nužni za ispunjenje naših zakonskih obveza. Neovisno o navedenom, niti jedna naša odluka vezana uz Vašu pravnu poziciju ne temelji se na automatiziranoj obradi podataka.

Društvo ne prikuplja podatke o osobama mlađim od 16 godina.

Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje u sljedeće svrhe i temeljem:

 • Ispunjenja zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima, a sve sa svrhom ispunjavanja zakonskih obveza;
 • Ispunjenja ugovora – Osobne podatke obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje su predmet ugovora (npr. Zakon o obveznim odnosima), a temeljem toga što je obrada nužna radi ispunjenja ugovornih obveza;
 • Sa svrhom kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, zahtjeva za informacijama, prijavom na newsletter i slično, a temeljem suglasnosti koju ste nam dali ili temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 • Sa svrhom zaštite osoba i imovine – Videonadzor prostorija te evidencija posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 • Sa svrhom sudjelovanja u nagradnim natječajima i nagradnim igrama – Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnih natječaja i nagradnih igara temeljem zakonskih obveza i temeljem suglasnosti koju ste nam dali prijavom na iste;
 • Sa svrhom promocije – Voditelj obrade objavljuje fotografije dobitnika nagradnih natječaja i nagradnih igara, temeljem suglasnosti koju ste nam dali
 • Neku drugu svrhu, pod uvjetom da ste za to prethodno obavješteni i dali svoj pristanak.

Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem zakona, ugovora, legitimnog interesa i Vaše izričite, dobrovoljne i pisane suglasnosti.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade čuva osobne podatke pojedinaca onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Voditelj obrade se vodi kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i maksimalno razdoblje te se pri tome vodi zakonskim obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih podataka. Za svaku svrhu obrade podataka za koju zakonom nije propisano obvezno razdoblje čuvanja, voditelj obrade je odredio rok za brisanje odnosno anonimizaciju podataka.

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (dopuna, potpuni ili djelomični opoziv) možete u svakom trenutku izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte: kontakt@irtr.hr ili putem pošte na adresu: Institut za razvoj tržišta rada, 10000 Zagreb, Strojarska cesta 20.

Ukoliko opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

Prava ispitanika

Društvo u svakom trenutku vodi računa o Vašim pravima te niti jedna odredba ove politike privatnosti, kao niti jedan postupak Društva i/ili njegovih radnika nije usmjeren k umanjenju i/ili povredi Vaših prava, već upravo suprotno Društvo ulaže značajne napore u očuvanju Vaših prava. Stoga su niže taksativno navedena Vaša prava:

 • Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka – svaki ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu da li se obrađuju Vaši osobni podaci, te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas
 • Pravo na ispravak – u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ispravimo ili dopunimo Vaše osobne podatke koje obrađujemo u slučaju da su nepotpuni ili netočni
 • Pravo na brisanje – od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 • Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka – od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu – ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

Za ostvarivanje gore navedenih prava ili u slučaju sumnje na eventualne povrede osobnih podataka moguće je obratiti se našem službeniku za zaštitu osobnih podatka na adresu: kontakt@irtr.hr. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Uvažavajući gore navedeno, Društvo je razvilo sustav fizičkih, tehničkih i organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi te se angažiraju partneri s kojima se ugovaraju odgovarajuće mjere zaštite.

Društvo ima pravo na zaštitu svojih interesa, kao i zaštitu korisnika, te će Društvo sukladno tome:

 • provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva, uključujući traženje dodatnih informacija u tu svrhu, prije odgovaranja na zahtjev;
 • valjani zahtjevi će se prihvaćati samo putem definiranih kanala komunikacije i obrazaca;
 • provesti procjenu utemeljenosti zahtjeva i uputiti odgovor na zahtjev;
 • provesti procjenu prekomjernosti zahtjeva i ukoliko se neka od navedenih prava koriste u prekomjernoj mjeri i s očitom namjerom zlouporabe.

Razumijevanja radi, kao što je već istaknuto, neka od navedenih prava nisu apsolutna, i Voditelj obrade ima pravo ograničiti ostvarivanje pojedinih prava, pod uvjetima i na način propisan Uredbom(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i svim primjenjivim propisima. O razlozima kao i osnovi za odbijanje svakog pojedinačnog zahtjeva korisnik će biti obaviješten. Voditelj obrade u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne informacije. Taj rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Prijenos podataka trećim osobama

 • Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:
 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • po nalogu nadležnih državnih tijela (sudova, Ministarstava, isl),
 • ako su podaci potrebni sudu, ili drugim tijelima javne vlasti za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni Poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa s Vama dostaviti trećim osobama,
 • podatke koji se automatizirano prenose pružateljima digitalnih usluga – SuccessFactor, Microsoft i Google, uz primjenu svih standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka.

Molimo uzmite u obzir da pri upotrebi digitalnih usluga trećih strana kao npr. Google, Google analytics, Microsoft, isl (dalje: „Velika IT društva“) Društvo je pristalo na ponuđene standardne uvjete poslovanja tih Velikih IT društava, no Društvo nema mogućnost verifikacije i/ili utjecaja na ta društva oko eventualnog prijenosa vaših osobnih podataka od strane Velikih IT društava izvan okvira za koja jamče ta Velika IT društva. Društvo nastoji tehničkim metodama, a naročito pseudoanonimizacijom podatka, smanjiti sve potencijalne rizike

Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o poslovanju, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos osobnih podataka trećim stranama provodimo ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu i to samo one podatke koji su za to potrebni. Pristup internetskoj stranici se protokolira, te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Više o kolačićima koje koristimo

Kolačić je informacija (tekstualna poruka, to jest .txt file) spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili IP adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići omogućavaju da Vaše iskustvo pregledavanja naše web stranice bude najbolje moguće jer „pamte“ Vaše preferencije tako da ne moraš stalno iznova unositi iste detalje. Na primjer, kolačići Vam omogućavaju da se prijavite na jednoj web stranici i ne morate se opet prijavljivati ako pređete na neku drugu web stanicu. Također, sve Vaše postavke za prikazivanje web stranice bit će zapamćene za sljedeći put kad se na nju vratite.

Mi pomoću kolačića ne možemo pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu te ne možemo čitati Vaše osobne podatke iz sadržaja kolačića.

Kakve kolačiće koristimo i zašto?

Nužni kolačići:

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Za postavke:

Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

Statistički:

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Marketinški:

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Nerazvrstani:

Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanja u kombinaciji s davateljima usluga pojedinačnih kolačića.

Ne koristimo kolačiće ove vrste

Kako promijeniti postavke kolačića ili onemogućiti kolačiće?

Primjenjivi propisi navode da možemo spremiti kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo nužni za rad naše web stranice. Za sve ostale vrste kolačića trebamo Vašu privolu. Ako ne želiš prihvatiti pohranjivanje kolačića, samostalno možeš urediti postavke o pohranjivanju kolačića.

Uz to, kolačići se općenito mogu odbiti ili izbrisati pomoću odgovarajućih postavki web preglednika. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem uređaju potrebno je ažurirati postavke Vašeg web preglednika. Različiti web preglednici omogućuju Vam različite kontrole. Generalno, Vaš preglednik će Vam ponuditi mogućnost prihvaćanja, odbijanja ili brisanja kolačića u svakom trenutku, pri čemu možete odabrati koje kolačiće želiš obrisati — od kolačića trećih strana do posebno odabranih kolačića koje su postavile same web stranice.

Više se možete informirati na sljedećim web stranicama:

 • https://www.allaboutcookies.org/
 • https://www.youronlinechoices.com/hr/
 • https://www.aboutads.info/choices/

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćeš dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Ukoliko onemogućite kolačiće, i dalje možete pregledavati stranicu www.irtr.hr, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju putem adrese elektroničke pošte kontakt@irtr.hr

Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice i svakako Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava. Tehničke i organizacijske mjere opisane su u Prilogu 1 ovoj politici.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Ostale odredbe

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom politikom privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Svaki pojedinac koji smatra da mu je Društvo povrijedilo njezina/njegova prava vezana uz zaštitu osobnih podataka ima pravo uložiti odštetni zahtjev protiv Društva. Teret dokazivanja nastanka štete, kao i osnove i visine štete je na pojedincu, dok je teret dokazivanja pravilne obrade osobnih podataka na Društvu.

Odgovornost Društva za eventualnu povredu osobnih podataka trećih osoba ograničena je na stvarno nastalu štetu. Svaka druga odgovornost izričito je isključena.

U slučaju povrede ili sumnje na povredu osobnih podataka od strane Društva i/ili njegovim radnika, pojedinac koji smatra da su mu prava povrijeđena treba se prvo obratiti Društvu radi pokušaja mirenja, i to na adresu elektroničke pošte: kontakt@irtr.hr ili na fizičku adresu: Institut za razvoj tržišta rada, Zagreb, Strojarska cesta 20. Društvo je dužno odgovoriti na svaki takav zahtjev u roku od mjesec dana od primitka istog. U slučaju da Društvo dobije zahtjev pojedinca, pojedinac je prije pokretanja parničnog postupka, dužan pokrenuti postupak izvansudskog mirenja, te tek po eventualno neuspješnom mirenju pokrenuti parnični postupak, i to pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Ova politika privatnosti stupa na snagu na dan 24.05.2018. Društvo je vlasnik ovog dokumenta i svih, a uprava Društva dužna je revidirati ga jednom godišnje. Zadnja revizija ove politike privatnosti izvršena je na dan 12.01.2023.

Popis kolačića

Popis kolačića koji se koriste na našoj web stranici. Popis se generira automatski.

Ova web-stranica koristi kolačiće. Na našoj web stranici koristimo kolačiće (engl. cookies) kako bismo osigurali najbolje korisničko iskustvo i sadržaj prilagođen tvojim željama i potrebama. 

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo.

Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: irtr.hr