Usluge

Usluge za građane

Karijerno savjetovanje

Individualna podrška planiranju razvoja karijere

Klub za zapošljavanje

Grupni klub za zapošljavanje za upravljanje karijerom

Karijerni katapult

Program karijernog razvoja koji pomaže mladima u pripremi za posao

Usluge za poslodavce

Diversity edukacije

ESG i DEI edukacije za raznolikost

Evaluacije projekata

Neovisne evaluacije djelotvornosti, učinkovitosti i učinka projekata u domeni zapošljavanja, obrazovanja i socijalne skrbi

Usluge za organizacije na tržištu rada

Razvoj kapaciteta

Razvoj kapaciteta za rad s nezaposlenima i marginaliziranim skupinama

Evaluacije

Evaluacije javnih programa i projekata (nacionalnih i EU)

Inovacije na tržištu rada

Razvoj novih javnih usluga i nacionalnih projekata za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu skrb

Consulting

Unapređenje poslovnih procesa u zapošljavanju, obrazovanju i socijalnoj skrbi

Analize

Komparativne analize i studije slučaja programa, projekata i usluga u obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj skrbi

Istraživanja na tržištu rada

Kvalitativna i kvantitativna istraživanja - poslodavci, korisnici

Suradnici i partneri