m-Aktiv - mentorstvom i aktivacijom do integracije

Projekt je doprinio ublažavanju negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčene minimalne naknade. 

Cilj projekta bio je doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) na području Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Ciljana skupina projekta bili su nezaposleni korisnici zajamčene minimalne naknade te stručnjaci koji s provodili socijalno mentorstvo.

Rezultati projekta: 

  • Ojačana stručna znanja nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade osiguravanjem stjecanja novih i konkurentnijih kvalifikacija u skladu s potrebama poslodavaca i modernih radnih mjesta 
  • Osnažene te razvijene meke i transverzalne vještine nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade uključivanjem u posebno dizajniran program osnaživanja i podršku kroz socijalno mentorstvo u lokalnoj zajednici 
  • Ojačani kapaciteti stručnjaka u svrhu uspostave neformalne mreže te pružanje usluga socijalnog mentorstva za unaprjeđenje zapošljivosti i socijalnog uključivanja korisnika zajamčene minimalne naknade na području županija obuhvaćenih projektom

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada 

Partner: Hrvatska udruga socijalnih radnika 

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.013,33 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 1.499,013,33 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 12. lipnja 2018. – 12. lipnja 2020. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr