P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada

Projektom su razvijeni programi društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je studentima omogućeno stjecanje praktičnog iskustva iz struke. Razvijeni su i provedeni programi društveno korisnog učenja (DKU) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji su predstavljali priliku za studente da steknu praktična iskustva iz struke uz istovremeno ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu. 

Društveno korisno učenje je u suradnji s Institutom za razvoj tržište rada integrirano u dva izborna kolegija diplomskih studija. Studenti koji su sudjelovali u kolegijima imali su priliku uz teorijsku nastavu na fakultetu, steći i praktično iskustvo pružanja podrške različitim skupinama nezaposlenih za uključivanje na tržište rada kroz sudjelovanje u provedbi niza EU projekata IRTR-a tijekom 2018. i 2019. godine. Studenti su imali priliku sudjelovati u projektima pripreme nezaposlenih mladih za rad u turizmu u suradnji s vrhunskim hotelima, razvoja socijalnog mentorstva za uključivanje korisnika socijalne pomoći na tržište rada, provedbi klubova za zapošljavanje i niza drugih oblika podrške za nezaposlene diljem Hrvatske. 

Rezultati projekta: 

  • Razrađeni programi DKU-u i educirani profesori Filozofskog fakulteta za uvođenje i provedbu DKU-a 
  • Studenti Filozofskog fakulteta educirani o principima društveno korisnog učenja te metodama podrške zapošljavanju marginaliziranih skupina 
  • Studenti i volonteri uključeni u provedbu društveno korisnog učenja u zajednici 

  

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada 

Partner: Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Ukupna vrijednost projekta: 1.131.426,09 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 1.131.426,09 HRK 

Razdoblje provedbe projekta:  26. ožujka 2018. – 26. ožujka 2020. 

  

Kontakt osoba: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr). 

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr