ProAktivno - profesionalna aktivacija za zapošljavanje

Projekt ProAktivno provela je tvrtka  SELECTIO, vodeća tvrtka u Hrvatskoj za savjetovanje u području upravljanja ljudskim resursima i potrage za kadrovima. Projektom se doprinijelo povećanju zapošljivosti nezaposlenih mladih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine (mladi koji nisu zaposleni, niti su u sustavu obrazovanja i osposobljavanja).  Aktivnosti su bile usmjerene na ispunjavanje navedenog cilja, a uključivale su teorijsko i praktično obrazovanje za tražena zanimanja i kompetencije definirane potrebama velikih poslodavaca na području Grada Zagreba. 

Ciljna skupina projekta: 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina definiranih Strategijom razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba. 

Rezultati projekta:  

  • Provedena analiza potreba poslodavaca na temelju koje će se predložiti model razvoja kompetencija i novih zvanja 
  • Proveden selekcijski postupak individualno karijerno savjetovanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba
  • Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba 
  • Razvoj i provedba programa Virtualna radionica za osobe s invaliditetom te priprema osoba s invaliditetom za ulazak u radnu okolinu 
  • Provedena stručna praksa uz podršku mentora kod poslodavaca 

Korisnik: SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima 

Partneri: Selectio Kadrovi, Pučko otvoreno učilište Andragog, Pučko otvoreno učilište Algebra, URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Institut za razvoj tržišta rada, , HZZ – regionalni ured Zagreb 

Ukupna vrijednost projekta: 994.600,35 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 994.600,35 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. svibnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr  

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr