JobCollege SAVA

Glavni cilj projekta bio je doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta, u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provodili su se Klubovi za zapošljavanje, organizirala obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te radilo na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima. Ciljne skupine projekta: 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina prema potrebama pojedinih Jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a SAVA, s posebnim naglaskom na mlade s niskim kvalifikacijama te 350 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola s područja LAG-a SAVA koji će biti uključeni u aktivnosti karijernog usmjeravanja. 

Specifični ciljevi projekta: 

  • Analiza lokalnog i regionalnog tržišta rada
  • Selekcija nezaposlenih i provedba usluga klubova za zapošljavanje
  • Osposobljavanje i usavršavanje za nezaposlene mlade i druge osobe na području LAG Sava 

Provedene aktivnosti: 

  • Analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb
  • Provedba individualnog karijernog usmjeravanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA
  • Provedba usavršavanja ili osposobljavanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja
  • Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
  • Opremanje i provedba 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremanje 8 Kutaka za zapošljavanje
  • Provedba edukativnog programa “Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje”
  • Provedba Mini klubova za zapošljavanje u srednjim školama te provedba karijernog usmjeravanja u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA 

Projekt je dizajniran na način da svaki partner iz pojedinog sektora doprinese ostvarenju cilja projekta svojim znanjima i iskustvom, ali u međusobnoj i otvorenoj suradnji. Tijekom provedbe projektnih aktivnosti, poticalo se aktivno sudjelovanje nezaposlenih u osmišljavanju konkretne provedbe klubova za zapošljavanje te što većeg stupnja samostalnosti u odlučivanju a time poticati participativnu demokraciju. 

Trajanje: 14. svibnja 2018. – 13. siječnja 2020. 

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.125,72 kn 

Financiranje: Projekt sufinancira Europska unija u 97,50% iznosu iz Europskog socijalnog fonda – “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III” 

Nositelj: EDUKA – Centar lokalnog razvoja 

Partneri: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, LAG Sava, HZZ Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zaprešić, Grad Jastrebarsko 

www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr