Nova perspektiva za beskućništvo

Projekt je doprinio razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. 

Cilj projekta bio je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Aktivnosti projekta osigurale su kvalitetnije međusobno razumijevanje organizacija i stvaranje uvjeta za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika. 

Korisnik: Hrvatska mreža za beskućnike 

Partneri: 

  • Udruga Most 
  • Rehabilitacijski centar za stres i traumu 
  • Hrvatska mreža protiv siromaštva 
  • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe 
  • Hrvatska udruga socijalnih radnika 
  • CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija 
  • Institut za razvoj tržišta rada 
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%.

Razdoblje provedbe projekta: 28. listopada 2020. – 28.listopada 2023. 

Kontakt osoba za više informacija: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr). Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr