Edukacija – ključ uspjeha u turizmu

Projekt je doprinio rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba. Zapošljivost navedene ciljane skupine povećala se obrazovanjem i stjecanjem praktičnih iskustava kod poslodavca Jadranka hoteli d.o.o. za rad u turizmu  i ugostiteljstvu visoke kategorije u zanimanjima Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik/ca u domaćinstvu. 

Ciljne skupine projekta: 85 nezaposlenih mladih u dobi do 25 godina, s područja navedenih županija i 18 predavača Učilišta Andragog te 16 mentora/zaposlenika partnerske organizacije Jadranka hoteli d.o.o. 

Rezultati projekta: 

Razvijeno i verificirano 5 novih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja za zanimanja u objektima visoke kategorije, te razvijena platforma za e-učenje zajedno s materijalima za provedbu obrazovnih programa: 

  • Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane 
  • Barmen 
  • Konobar/ica 
  • Specijalist za „Turizam za sve“ 
  • Djelatnik domaćinstva 

Razvijen i proveden program andragoškog usavršavanja predavača i mentora: 

  • Usavršavanje andragoških vještina predavača i mentora u području poticanja i podučavanja nezaposlenih mladih te korištenja ICT metoda u nastavi 
  • Edukacija predavača i mentora o vrstama i načinima implementacije koncepta „Turizam za sve“ (socijalni turizam) kao podloga za pružanje mentorske podrške polaznicima obrazovnog programa Specijalista „Turizma za sve“ 

Provedeni programi ospsoobljavanja/usavršavanja prilagođenih nezaposlenim mladima 

  • Provedba teorijske nastave za mlade nezaposlene osobe za zanimanje u objektima visoke kategorije: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva 
  • Provedba praktične nastave za mlade nezaposlene osobe u objektima Jadranka hoteli d.o.o.: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva 

  

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Andragog 

Partneri: Institut za razvoj tržišta rada; Jadranka hoteli d.o.o. 

Ukupna vrijednost projekta: 1.874.258,48 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 1.874.258,48 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. – 12. prosinca 2019. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr