Croatian Makers Plus – za darovitu djecu

Projekt je proveden u svrhu razvijanja kapaciteta škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima. 

Kroz Projekt „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“ su na sustavan i održiv način razvijeni kapaciteti na razini škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima, primjenom robotike i automatike. Pri tome se kao osnovna platforma rada koristio uspješan model Croatian Makers lige (http://www.croatianmakers.hr/) koju je na nacionalnoj razini uspostavio IRIM. Razvijeni su alati koji će se koristiti za prepoznavanje nadarenih učenika u STEM području. Također su osmišljene smjernice i konkretni edukacijski materijali za rad s djecom osnovnoškolske dobi na stjecanju STEM kompetencija.

Projekt je proveden kroz dva seta aktivnosti:
1. Razvoj programa CM+
– Razvoj metodologije za prepoznavanje darovitih učenika u STEM
područjima
– Razvoj izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za darovite učenike u
STEM područjima
– Stručno usavršavanje nastavnika i suradnika za provedbu izvannastavnih
i izvanškolskih aktivnosti


2. Provedba programa CM+
– Provedba pilot pristupa identificiranja darovitih učenika primjenom
razvijene metodologije
– Individualni rad s darovitim učenicima, razvoj STEM kompetencija,
organizacija CM+ kampa za darovite učenike

Uloga Instituta za razvoj tržišta rada očitovala se u pružanju stručnog doprinosa u razvoju samih programa rada s darovitom djecom za nastavnike kao i specifičnoj podršci za roditelje darovite djece. 

Ukupna vrijednost projekta: 885.590,62 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Grad
Ivanić Grad (stopa sufinanciranja iz ESF-a: 99,32 %).

Trajanje: lipanj 2017. – prosinac 2018. 

Nositelj: Grad Ivanić-Grad 

Partneri: OŠ Stjepana Basaričeka, OŠ Josipa Badalića – Graberje Ivanićko, OŠ Đure Deželića – Ivanić-Grad, Razvojna agencija IGRA d.o.o., Institut za razvoj i inovativnost mladih, Institut za razvoj tržišta rada