SENIOR PROGRAM – Poticanje aktivnog starenja u općini Klinča Sela

Cilj projekta bio je unaprijediti kapacitete Općinske udruge umirovljenika Klinča Selo za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Općine Klinča Sela i to kroz razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika. 

Suradnja prijavitelja i partnera rezultirala je razvojem i provedbom niza programa: 

  • program dnevnih aktivnosti slobodnog vremena „Klub umirovljenika“ 
  • 4 programa za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanja novih znanja i vještina program o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti   
  • program aktivnosti uključivanja umirovljenika u život zajednice „Umirovljenički volonterski centar“  
  • program kulturno umjetničkih aktivnosti „Izleti umirovljenika“  

Kroz programe koji su organizirani u sklopu projekta sudjelovalo je 240 umirovljenika koji su sudjelovali u 624 aktivnosti (178 aktivnosti tijekom prve godine, 212 aktivnosti tijekom druge godine provedbe te 234 aktivnosti tijekom treće godine provedbe).  

Nositelj projekta: Općinska udruga umirovljenika Klinča Selo 

Partneri: Općina Klinča Sela i Institut za razvoj tržišta rada 

 

Trajanje projekta: 01. lipnja 2020. – 01. lipnja 2022. 
Ukupna vrijednost projekta: 1.097.645,39 kn 
Iznos bespovratne potpore: 1.097.645,39 kn 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). 

Više o strukturnim fondovima na: www.strukturnifondovi.hr 

Više o operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. na: 

https://www.esf.hr/operativni-program/ 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Povezane vijesti

Povezane publikacije