SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba

Projekt je doprinio ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te nedovoljnog aktivnog stila života. Projekt se bavio jačanjem kapaciteta Matice umirovljenika Hrvatske te županijskih ogranaka za provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Zagreba. Razvijeni su i provedeni programi za razvoj znanja i vještina, savjetovanja, međugeneracijske suradnje, promocije zdravlja te poticanja na ponovno uključivanja na tržište rada i aktivnosti lokalne zajednice. 

Provedene projektne aktivnosti:

  • Početni informatički tečaj 
  • Tečaj naprednih digitalnih vještina 
  • Predavanja i tečajevi za stjecanje specifičnih znanja i vještina 
  • Radionice za razvoj osobnih vještina i održavanje kognitivnih sposobnosti 
  • Program radionica o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti 
  • Savjetovalište za treću dob 
  • Umirovljenički volonterski centar 
  • Program aktivacije umirovljenika na tržištu rada 
  • Program međugeneracijske suradnje i dr. 

Korisnik: Matica umirovljenika Hrvatske 
Partneri: Grad Zagreb i Institut za razvoj tržišta rada 


Trajanje projekta: 01. lipnja 2020. – 01. lipnja 2022. 
Ukupna vrijednost projekta: 1.838.122,44 kn 
Iznos bespovratne potpore: 1.838.122,44 kn  

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). 

Više o strukturnim fondovima na: www.strukturnifondovi.hr 

Više o operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. na: 

https://www.esf.hr/operativni-program/ 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Povezane vijesti

Povezane publikacije