Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada

Projekt Do posla u Centru-urbana aktivacija mladih na tržištu rada omogućio je neaktivnim mladim – NEET osobama pristup tržištu rada te ih osnažio za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Neaktivne mlade osobe (NEET) su osobe od 15 do 29 godina koje nisu zaposlene, nisu u sustavu obrazovanja i nisu prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Cilj projekta bio je pilotirati ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području centra Zagreba u širokoj suradnji s organizacijama za mlade u sklopu Centra za mlade grada Zagreba. 

Projektom su provedene aktivnosti i programi putem kojih se mladim neaktivnim NEET osobama olakšao ulazak na tržište rada, uključivanje u daljnje obrazovanje i/ili osposobljavanje i u mjere koje se nude za mlade. Inovativni pristup podršci u zapošljavanju obuhvaćao je cjelokupni proces odabira korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada, pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. 

Provedene aktivnosti: 

 • formiranje NEET centra 
 • okrugli stol 
 • ulične kampanje 
 • socijalno mentorstvo – 4 socijalne mentorice pratile su mlade osobe kroz cjelokupno sudjelovanje u projektu 
 • izrađena 34 individualna plana kroz karijerna savjetovanja 
 • 46 radionica mekih vještina na 3 teme (Otpornost na stres, Komunikacijske vještine, Organizacija vremena) 
 • 47 termina klubova za zapošljavanje (teme: životopis i molba, razgovori za posao, traženje posla)  
 • 5 radionica informiranja o kretanjima na tržištu rada  
 • individualna psihosocijalna podrška 
 • 21 osoba završila je jedan od verificiranih programa obrazovanja (Voditelj brodice B i C kategorije, Maser, Računalni operater uredskog poslovanja, Asistent za upravljanje EU projektima, Dadilja, Nutricionist, 3D modeliranje, Aranžer cvijeća, Autoškola) 
 • 2 osobe završile su program poduzetničke podrške (pokretanje vlastitog poslovanja) 

Ukupno se ovim projektom obuhvatilo 34 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe), a 21 osoba završila je neki od brojnih programa obrazovanja koje su pohađali u sklopu projekta. 

Korisnik: Udruga Zamisli 

Partneri: 

 • Institut za razvoj tržišta rada 
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Zagreb 

Ukupna vrijednost projekta: 1.185.548,00 HRK 

Iznos bespovratnih sredstava: 1.185.548,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 06. srpnja 2021. – 06. srpnja 2023. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr 

Povezane vijesti

Povezane publikacije