Regionalni centar kompetentnosti Faust-strojarstvo

Cilj projekta bio je unapređenje programskih i kadrovskih uvjeta u RCK Faust u svrhu poboljšanja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru strojarstva. 

Rezultati projekta:

  • povećana je dinamika osuvremenjivanja obrazovnih programa i jača povezanost strukovnog obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada kroz razvoj i modernizaciju kvalifikacija u redovnom strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju 
  • nastavno i nenastavno osoblje  unaprijedilo je znanja i vještine te steklo nove kompetencije za provedbu programa obrazovanja, 
  • učenici i odrasli polaznici su kroz osposobljavanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje poboljšali potrebna znanja i vještine za tržište rada 

Ciljne skupine projekta:

  • učenici koji pohađaju program redovnog strukovnog obrazovanja 
  • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje 
  • odrasli polaznici strukovnog obrazovanja 

Korisnik: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića 

Partneri: Industrijska strojarska škola, I. tehnička škola Tesla, Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Elektrotehnička škola, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Grad Zagreb, Selectio d.o.o., Institut za razvoj tržišta rada, Visoko učilište Algebra, Topomatika d.o.o

 

Vrijednost: 48.325.792,79 kn 

Trajanje: 29.12.2019. – 29.12.2023. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr