Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

Sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada"

Na sastanku su sudjelovali nositelji Udruga Zamisli i njihovi partneri na projektu. Nakon uvodnog predstavljanja samih aktivnosti koje nas očekuju na projektu, stručnjacima je predstavljena NEET analiza primjera dobre prakse temeljem koje će se pripremati prilagođeni alati za izravan rad s korisnicima. Raspravljalo se o definiranju ciljne skupine, o obuhvatu budućeg NEET centra u kontekstu projekta, te i o razvijanju komunikacijske strategije.