Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

Vijesti

Sudjelovanje na konferenciji o socijalnom mentorstvu

7. srpnja 2022. održana je konferencija "Socijalno mentorstvo - Korak ka socijalnoj uključenosti".

Nakon uvođenja socijalnog mentorstva kao usluge u Zakon o socijalnoj skrbi, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je javni natječaj za edukaciju socijalnih mentora financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

 

Institut za razvoj tržišta rada, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika tijekom proljeća 2022. godine proveo je 15 edukacija socijalnih mentora te licencirao preko 250 djelatnika Zavoda za socijalni rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na području cijele Republike Hrvatske. Na taj su način socijalni radnici stekli potrebna znanja i vještine za provođenje socijalnog mentorstva kao nove dostupne usluge u sustavu socijalne skrbi. U sklopu projekta izrađen je i Vodič za stručnjake Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji sadrži sve ključne informacije o modelu socijalnog mentorstva te je namijenjen educiranim polaznicima provedenih edukacija.

 

Ova faza projekta svečano je završena 7. srpnja 2022. godine kada je održana konferencija "Socijalno mentorstvo - Korak ka socijalnoj uključenosti". Na konferenciji su sudjelovali certificirani socijalni mentori iz cijele Republike Hrvatske, njihovi edukatori, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić i drugi predstavnici nadležnih institucija.

 

 

Predstavljen je detaljan plan implementacije socijalnog mentorstva u postojeći sustav od 1. siječnja 2023. godine. Socijalno mentorstvo do 2025. godine obuhvatit će najmanje 30 tisuća korisnika te im omogućiti razvoj novih vještina i sposobnosti u svrhu zapošljavanja i uključivanja u društvo.

 

Glavni tajnik Instituta za tržište rada Antonio Matković i ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić na kraju konferencije dodijelili su certifikate educiranim socijalnim radnicima te im uručili Vodič o socijalnom mentorstvu.

 

Institut za razvoj tržišta rada još jednom se pokazao kao predvodnik i inovator u razvoju novih modela za uključivanje teško zapošljivih skupina na tržište rada.

Objavljeno: 2022-07-26 09:20:25

Ulična kampanja u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047)

23. i 27.6. 2022. provedena je druga ulična kampanja u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Nakon prve uspješno ulične kapmanje u travnju, u sklopu projekta organizirana je i druga ulična kampanja na kojoj su zainteresiranoj javnosti pružale infomacije o projektu te dijelili promotivni materijali.

Objavljeno: 2022-06-28 12:26:21

Potrebe starijih osoba na području Grada Zagreba

U sklopu projekta “Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici” predstavljeni su rezultati istraživanja "Analize potreba starijih osoba"

Sve češće se u sklopu različitih projekata financiranih iz europskih fondova osmišljavaju i provode različite socijalne usluge u zajednici za starije osobe. Primarni cilj usluga poput pomoći u kući, poludnevnog i dnevnog boravka te organizirane prehrane je omogućiti starijima što duži boravak u vlastitim domovima te odgoditi ili prevenirati njihov smještaj u domove za starije osobe.

 

Međutim, ponekad se pojavljuju teškoće u pronalasku korisnika zainteresiranih za sudjelovanje u takvim izvaninstitucionalnim uslugama, stoga se postavlja pitanje u kojoj su mjeri one zaista potrebne starijima.

 

Djelomičan odgovor na to pitanje pružen je u sklopu istraživanja koje smo provodili za Dom za starije osobe Centar. U sklopu projekta “Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici” promovira se deinstitucionalizacija starijih osoba kroz provođenje socijalnih usluga pomoći u kući, mobilnog stručnog tima za krizne situacije i poludnevnog boravka. Posebna važnost projekta je u tome što su se prikupile smjernice za organiziranje usluga na temelju istraživanja koje je proveo Institut za razvoj tržišta rada te kroz koje smo ispitali stvarne potrebe osoba starijih od 65 godina koje žive u Gradu Zagrebu.

 

Rezultati terenskog istraživanja u kojem je sudjelovalo 500 sudionika pokazuju da su sudionici većinom samostalni u svakodnevnim životnim aktivnostima, ali da trebaju pomoć kod obavljanja sitnih kućanskih popravaka i težih kućanskih poslova. Iako većina sudionika ima visoke razine socijalne podrške, oko 10% ispitanih procjenjuje da su često usamljeni i da nemaju obitelj i prijatelje koji im pružaju pomoć kada im je potrebna. Veliki dio sudionika nikada ili gotovo nikada se ne bavi organiziranim aktivnostima u slobodno vrijeme, dok oni koji se bave njima najčešće sudjeluju u aktivnostima tjelovježbe, rekreacije, plesa ili sporta za koje više od polovice ispitanih navodi da se njima bavi jednom tjedno ili češće. Neki se bave i vrtlaranjem, umjetničkim i kreativnim aktivnostima, igranjem društvenih igara i slično. Međutim, gotovo nitko ne izjavljuje da posjećuje knjižnice i čitaonice, koncerte i priredbe, na što je zasigurno imala utjecaja i pandemija COVID-19. Kao najčešći razlog nesudjelovanja u tim aktivnostima istaknuo se nedostatak volje i interesa.

 

Što se tiče korištenja socijalnih usluga, sudionici najčešće sudjeluju u rekreativnim i sportskim aktivnostima te organiziranim neformalnim druženjima, iako je postotak onih koji se uključuju u dostupne socijalne usluge generalno mali. S druge strane, sudionici su istaknuli interes za programima, uslugama i inicijativama zaštite zdravlja, organizirana neformalna druženja, besplatnu pravnu pomoć i uslugu pomoći u kući što može poslužiti kao dobra smjernica za osmišljavanje socijalnih usluga u budućnosti. O dostupnim socijalnim uslugama sudionici se najčešće informiraju putem medija, a najrjeđe dobivaju informacije od medicinskih djelatnika. U socijalne usluge se također najčešće ne uključuju jer nemaju volje ili interesa, radi COVID-19 pandemije, nedostatka vremena ili zdravstvenih ograničenja.

Što se tiče konkretnih aktivnosti planiranih projektom, usluga mobilnog stručnog tima za krizne situacije se pokazala kao pri čemu je više od polovine sudionika navelo da je zainteresirano za tu uslugu. Za usluge pomoći u kući i poludnevni boravka je zainteresiran manji broj sudionika, no taj je broj u skladu s dostupnim kapacitetima provedbe usluge i može značajno poboljšati kvalitetu života određenom broju starijih osoba.

Rezultate ovoga istraživanja prezentirali smo na početnoj konferenciji projekta koja se održala 9. lipnja 2022. godine u prostorijama Doma za starije osobe Centar u Klaićevoj ulici 10 u Zagrebu, a nakon prezentacije rezultata održan je okrugli stol na kojem se, osim o praktičnoj važnosti analize potreba, govorilo i perspektivi daljnjeg razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za starije u Gradu Zagrebu.

 

Budući da je najčešći razlog nesudjelovanja u socijalnim uslugama manjak volje i interesa, naši rezultati upućuju na to da bi se trebalo poraditi na motiviranju starijih osoba da se uključuju u njih. Kao primarni kanal za to mogu se koristiti mediji, ali i medicinski djelatnici koji predstavljaju neiskorišten resurs u tom području.

 

Zahvalni smo što smo mogli istraživati ovako važnu temu u današnjem društvu, uživati slušajući stručnjake dok raspravljaju o praktičnoj važnosti rezultata istraživanja i nadamo se da će naš rad doprinijeti dobrobiti starijih osoba u Gradu Zagrebu, ali i šire.

Objavljeno: 2022-06-14 13:49:15

Ulična kampanja sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

25. i 26.04. provedena je prva ulična kampanja u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

U sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" održana je prva ulična kampanja u centru Zagreba kako bi se pružile informacije javnosti o dostupnim uslugama i aktivnostima u sklopu projekta.

Objavljeno: 2022-04-27 10:10:08

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

6.4.2022. održan je 3. partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Na sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Finalno je definiran izgled letka, podijeljene informacije vezane uz postavljanje štanda za nadolazeću kampanju, dodatno su diskutirani komunikacijski kanali 1. kampanje dosega te definirani zadaci vezani uz uključivanje korisnika u programe obrazovanja.

Objavljeno: 2022-04-06 15:34:45

Drugi partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada"

31.3.2022. održan je 2. partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Na sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Stručnjaci IRTR i ZAMISLI podijelili su iskustvo rada s prvim korisnicima. Podijeljeni su zadaci vezani uz nadolazeću uličnu kampanju i komunikacijske alate (QR kod, prijavnica) te definirani termini provedbe ulične kampanje uz početne organizacijske dogovore.

Objavljeno: 2022-03-31 17:22:36

Sedmi sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

2.3.2022. održan je sedmi sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Fokus sastanka bio je na provedbi 1. kampanje dosega te su definirani okvirni datumi ostalih kampanja. Uskoro kreću aktivnosti s prvim korisnicima, za koje su definirani termini i napravljen plan provedbe aktivnosti.

Objavljeno: 2022-03-02 17:31:38

Šesti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada

21.2.2022. održan je šesti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Na sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Diskutirani su nacrti promotivnih materijala koji su se izrađivali i komentirali u prethodnom periodu. Udruga Zamisli je prikupila nekoliko zainteresiranih korisnika koji će se u narednom razdoblju uključiti u aktivnosti projekta.

Objavljeno: 2022-02-22 16:30:45

Peti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

9.2.2022. održan je peti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Na sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Fokus sastanka bilo je pokretanje kampanje dosega do potencijalnih korisnika. Uz diskusiju o potrebama ciljane skupine te vlastitim iskustvima, idejama i saznanjima, definirani su komunikacijski alati.

Objavljeno: 2022-02-09 15:45:13

Četvrti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

20.1.2022. održan je četvrti sastanak radne skupine na projektu "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).

Na sastanku su sudjelovali nositelj projekta (Udruga Zamisli) i partner na projektu (Institut za razvoj tržišta rada). Nastavljeno je definiranje obuhvata NEET centra kroz rad na Programu rada te se radilo na daljnjem razvoju Informacijsko-komunikacijske strategije (naglasak na ključnom izazovu – doseg do ciljane skupine)

Objavljeno: 2022-01-20 16:23:25