Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

Edukacije u Turizmu za Mene (EduTuriZaM)

Projektom će se nastojati poboljšati obrazovni sustav u RH u sektoru turizma i ugostiteljstva te osnažiti suradnja poslodavaca i obrazovnih ustanova.

U projekt EduTuriZaM će biti uključeno 40 nezaposlenih osoba te 15 mentora i predavača organizacija partnera.

U prvoj fazi projekta će se provesti istraživanja potreba poslodavaca u segmentu potrebnih kompetencija radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Temeljem rezultata istraživanja, kroz projekt će se unaprijediti i verificirati dva postojeća obrazovna programa (kuhar i barmen) te razviti novi inovativni program za senior animatora.

40 nezaposlenih osoba će dobiti priliku sudjelovati u navedenim obrazovnim programima. Njima je posvećen prvi cilj projekta koji je fokusiran na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz obrazovne programe za kuhara, barmena - baristu i senior animatora.

Ciljane skupine projekta jesu mladi do 25 godina te osobe starije od 54 godine. 

Drugu ciljanu skupinu čini 15 predavača i mentora partnera koji će osnažiti pedagoške i andragoške kompetencije.

 

Korisnik: DIOPTER - otvoreno učilište

 

Partneri: Arena Hospitality Group d.d., Institut za razvoj tržišta rada

 

Vrijednost projekta: 1.238.616,00 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.238.616,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, početak 11.travnja 2018. - 10.travnja 2020.

 

Kontakt projektni ured: DIOPTER - otvoreno učilište | Trierska 7, Pula | 052/501-500 | 098/276-179 | diopter@diopter.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Edukacija – ključ uspjeha u turizmu

Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba.

Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu. Zapošljivost mladih s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba nastojat će se povećati obrazovanjem i stjecanjem praktičnih iskustava kod poslodavca Jadranka hoteli d.o.o. za rad u turizmu  i ugostiteljstvu visoke kategorije u zanimanjima Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik/ca u domaćinstvu.

Ciljne skupine projekta su 85 nezaposlenih mladih u dobi do 25 godina, s područja navedenih županija, kao i 18 predavača Učilišta Andragog te 16 mentora/zaposlenika partnerske organizacije Jadranka hoteli d.o.o.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijeno i verificirano 5 novih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja za zanimanja u objektima visoke kategorije, te razvijena platforma za e-učenje zajedno s materijalima za provedbu obrazovnih programa:
  • Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane
  • Barmen
  • Konobar/ica
  • Specijalist za „Turizam za sve“
  • Djelatnik domaćinstva
 2. Razvijen i proveden program andragoškog usavršavanja predavača i mentora:
  • Usavršavanje andragoških vještina predavača i mentora u području poticanja i podučavanja nezaposlenih mladih te korištenja ICT metoda u nastavi
  • Edukacija predavača i mentora o vrstama i načinima implementacije koncepta „Turizam za sve“ (socijalni turizam) kao podloga za pružanje mentorske podrške polaznicima obrazovnog programa Specijalista „Turizma za sve“
 3. Proveden program ospsoobljavanja/usavršavanja prilagođenih nezaposlenim mladima
  • Provedba teorijske nastave za mlade nezaposlene osobe za zanimanje u objektima visoke kategorije: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva
  • Provedba praktične nastave za mlade nezaposlene osobe u objektima Jadranka hoteli d.o.o.: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva

 

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Andragog

 

Partneri: Institut za razvoj tržišta rada; Jadranka hoteli d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.874.258,48 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.874.258,48 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. – 12. prosinca 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija: Sandra Gale, voditeljica projekta: sanda.gale@andragog.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Ključna karika – razvoj kvalitetnih zaposlenika za ugostiteljstvo i turizam

Projekt doprinosi rješavanju problema nekonkurentosti nezaposlenih mladih i osoba starijih od 54 godine u turizmu i ugostiteljstvu.

Projekt doprinosi rješavanju problema nekonkurentosti nezaposlenih mladih i osoba starijih od 54 godine u  turizmu i  ugostiteljstvu, posebice  visoke kategorije na području Splitsko-dalmatinske županije. Projektom će se unaprijediti stručne i osobne kompetencije ciljne skupine obrazovanjem za zanimanje konobara, kuhara, barmena i sobarice te stjecanje praktičnih  iskustava  za  rad  u  visokom  turizmu  i ugostiteljstvu.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni mladih u dobi do 25 godina (30 osoba) te nezaposleni stariji od 54 godine (10 osoba) s područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i 9 predavača Učilišta Virtus te 8 mentora/zaposlenika Hotela Split d.d.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijeni novi programi osposobljavanja i/ili usavršavanja za zanimanja u objektima visoke kategorije, te razvijeni materijali za provedbu obrazovnih programa:
  • Konobar
  • Kuhar
  • Barmen
  • Sobarica
 2. Razvijen i proveden program andragoškog usavršavanja predavača i mentora u području poticanja, podučavanja i mentoriranja nezaposlenih
 3. Proveden program osposobljavanja/usavršavanja prilagođenih nezaposlenim mladima
  • Provedba teorijske nastave za mlade nezaposlene osobe za zanimanje u objektima visoke kategorije: Kuhar/ica; Barmen; Konobar/ica; Sobarica
  • Provedba praktične nastave za mlade nezaposlene osobe u objektima Hotela Split d.d: Kuhar/ica; Barmen; Konobar/ica; Sobarica

 

Korisnik: Učilište Virtus, Ustanova za obrazovanje odraslih

 

Partneri: Institut za razvoj tržišta rada; Hotel Split d.d.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.356.769,00 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.326.769,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 10. travnja 2018. – 09. prosinca 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija: Josipa Pehar, voditeljica projekta: josipa.pehar@uciliste-virtus.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada

Projektom će se razviti programi društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te će se studentima omogućiti da steknu praktična iskustva iz struke.

Projektom P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada razvit će se i provesti programi društveno korisnog učenja (DKU) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji predstavlja priliku za studente da steknu praktična iskustva iz struke uz istovremeno ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu.

Društveno korisno učenje će, u suradnji s Institutom za razvoj tržište rada (IRTR), biti integrirano u dva izborna kolegija diplomskih studija. Studenti koji će sudjelovati u kolegijima imati će priliku uz teorijsku nastavu na fakultetu, steći i praktično iskustvo pružanja podrške različitim skupinama nezaposlenih za uključivanje na tržište rada kroz sudjelovanje u provedbi niza EU projekata IRTR-a tijekom 2018. i 2019. godine. Studenti će imati prilike sudjelovati u projektima pripreme nezaposlenih mladih za rad u turizmu u suradnji s vrhunskim hotelima, razvoja socijalnog mentorstva za uključivanje korisnika socijalne pomoći na tržište rada, provedbi klubova za zapošljavanje i niza drugih oblika podrške za nezaposlene diljem Hrvatske.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Razrađeni programi DKU-u i educirani profesori Filozofskog fakulteta za uvođenje i provedbu DKU-a
 • Studenti Filozofskog fakulteta educirani o principima društveno korisnog učenja te metodama podrške zapošljavanju marginaliziranih skupina
 • Studenti i volonteri uključeni u provedbu društveno korisnog učenja u zajednici

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partner: Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.131.426,09 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.131.426,09 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:  26. ožujka 2018. – 26. ožujka 2020.

 

Kontakt osoba: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr).

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Slavonska STEM evolucija

Projektom se nastoji riješiti problem nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškoslih ustavnoa pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici.

Cilj projekta je razviti održive programe DKU-a u suradnji s FERIT-om i OCD-ima u području STEM i digitalne pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području 5 županija: Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske.

Projektom će se nastojati riješiti problem nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškolskih ustanova pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici tj. nerazvijenost modela društveno korisnog učenja (DKU). Najveći problem su nerazvijeni kapaciteti za razvoj te nedostatak aktivnosti u zajednici gdje se mogu provoditi kvalitetni programi DKU. Projektom će se omogućiti sudjelovanje studenata u edukaciji djece osnovnoškolske dobi za stjecanje STEM kompetencija, tj. razvoj digitalne pismenosti koja je u RH vrlo nerazvijena, a postaje preduvjet uključivanja u tržište rada.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Educirani profesori fakulteta i mentori u zajednici te motivirani i educirani studenti za sudjelovanje u programima društveno korisnog učenja kroz prijenos STEM kompetencija u lokalnoj zajednici.
 • Provedeni programi i promovirano društveno korisnog učenje u udrugama i školama na području uključenih županija.

 

Korisnik: Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije

 

Partneri: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Institut za razvoj i inovativnost mladih; Centar za nestalu i zlostavljanju djecu; Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.194.067,98 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.194.067,98 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 19. ožujka 2018. do 18. studenog 2019.

 

Kontakt osoba: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)  .

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

STEM revolucija u zajednici

Projektom se doprinosi povećanju modela društveno korisnog učenja i smanjenju problema nedovoljne digitalne pismenosti djece osnovnoškoslog uzrasta.

Projekt STEM revolucija u zajednici bavi se rješavanjem problema nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškolskih ustanova pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici, tj. nerazvijenost modela društveno korisnog učenja (DKU).

Projektom će se doprinijeti povećanju modela društveno korisnog učenja i istovremeno smanjiti problem nedovoljne digitalne pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta. Unaprijediti će se kapaciteti nastavnika fakulteta (11), predstavnika OCD-a (8) i studenata (40) o principima DKU te će se razviti i provesti DKU programi  prijenosa STEM kompetencija za djecu u zajednici (240) u obliku aktivnosti Croatian Makers lige na području Karlovačke, Međimurske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Educirani nastavnici fakulteta i mentori u zajednici te motivirani i educirani studenti za sudjelovanje u projektima društveno korisnog učenja kroz prijenos STEM kompetencija u lokalnoj zajednici
 • Provedeni programi i promovirano društveno korisno učenje u udrugama i školama na području uključenih županija.

 

Korisnik: Institut za razvoj i inovativnost mladih

 

Partneri: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet organizacije i informatike, Zajednica tehničke kulture Karlovac, Mladi informatičari Strahoninca te Institut za razvoj tržišta rada.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.199.745,48 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.019.783,66 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 19.03.2018. do 19.11.2019. godine

 

Kontakt osoba: Amalija Koren, Voditeljica projekta, amalija.koren@irim.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Umijeće korištenja informacija

Projekt će doprinijeti unapređenju informacijske pismenosti učenika i učenica Osnovne škole Klinča Sela.

Cilj projekta Umijeće korištenja informacija je unaprijediti informacijsku pismenost učenika OŠ Klinča Sela i područnih škola u Repišću i Kupincu razvojem kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika i provedbom modernih izvannastavnih aktivnosti za razvoj vještina digitalne, medijske, čitalačke prirodoslovne i multikulturalne pismenosti te razvoj kompetencija pismenosti na engleskom jeziku. Ciljne skupine projekta su odgojno-obrazovni djelatnici i učenici OŠ Klinča Sela.

Navedeni cilj nastojat će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u sljedećim područjima:
  •  e-učenje, STEM edukacija,
  • izrada informacijskih proizvoda,
  • podučavanje čitanja i pisanja na osnovi procjene pismenosti,
  • podučavanje prirodoslovnih predmeta uz korištenje micro:bit platforme
 2.  Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar školskog kurikuluma:
  • Razvijeni programi i provedene radionice iz 5 područja pismenosti: čitalačka, digitalna, kulturalna, medijska i prirodoslovna pismenost
   • Program poticanja čitalačke pismenosti
   • Program „Priče iz Klinče“
   • Program „Wings of story“
   • Program „Tradicijske vrijednosti Kupinca i Prigorja“
   • Program „Croatian Makers“
   • Program poticanja medijske pismenosti na engleskom jeziku
   • Program „Razvoj školstva u Klinča Selu
   • Program „Putujmo s knjigama“
  • Objava digitalnog repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • Evaluacija provedenih aktivnosti

U projektu će sudjelovati 40 učitelja i učiteljica iz Osnovne škole Klinča Sela koji će sudjelovati na preko 160 sati stručnog usavršavanja te 250 učenika i učenica koji će tijekom školske godine 2018./2019. sudjelovati u gore navedenim izvannastavnim aktivnostima.

 

Ukupan iznos projekta je 1.406.626,63 HRK, a u 100% iznosu sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Partneri Trajanje
Osnovna škola "Klinča Sela" Institut Ruđer Bošković; Institut za razvoj i inovativnost mladih; Institut za razvoj tržišta rada Studeni 2017. - listopad 2019.

 

„Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“

Projekt se provodi u svrhu razvijanja kapaciteta škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima.

Projekt „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“ će na sustavan i održiv način razviti kapacitete na razini škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima, primjenom robotike i automatike. Pri tome će se kao osnovna platforma rada koristiti uspješan model Croatian Makers lige (http://www.croatianmakers.hr/) koju je na nacionalnoj razini uspostavio IRIM.

Specifični ciljevi projekta:

 • Razviti i provesti program individualiziranog rada za odgoj i obrazovanje te sustavno poticanje za razvoj i napredak darovitih učenika osnovnih škola primjenom inženjerstva u STEM područjima – Croatian Makers Plus
 • Razviti kapacitete za provedbu Croatian Makers lige

Uloga IRTR-a očitovat će se u pružanju stručnog doprinosa u razvoju samih programa rada s darovitom djecom za nastavnike kao i specifičnoj podršci za roditelje darovite djece.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 885.590,62 HRK, a sufinanciran je sa 99,32% iznosa iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Partneri Trajanje
Grad Ivanić-Grad OŠ Stjepana Basaričeka; OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko, OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad, Razvojna agencija IGRA d.o.o., Institut za razvoj i inovativnost mladih te Institut za razvoj tržišta rada Lipanj 2017. - prosinac 2018.

 

Sustainable Croatian Railways in Europe Project: Complementary Mitigation Measures

Projekt se provodi u svrhu pružanja podrške sadašnjim i bivšim radnicima HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza.

Projekt „Dopunske mjere ublažavanja“ spada u jednu od komponenti Projekta održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora u Europi koji financira Svjetska banka.

 

Dva su područja projekta „Dopunske mjere ublažavanja“:

 

 1. Razvoj procesa ljudskih potencijala u tvrtkama HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz
 2. Usluge podrške bivšim i trenutnim zaposlenicima – podrške za zapošljavanje i poduzetništvo

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 309.370,62 EUR

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada Selectio d.o.o., Selectio Kadrovi d.o.o., Electus ljudski potencijali d.o.o. i CEPOR Prosinac 2016. - prosinac 2017.

 

Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020.

SRLJP Grada Zagreba 2017.-2020. predstavlja jasno strateško usmjerenje prema ostvarenju vizije grada Zagreba kao središta gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, s visokom zapošljivošću radne snage koja odgovara potrebama dinamičnog tržišta rada i slijedi načela održivog razvoja

Cilj projekta je evaluacija prethodne Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te izrada nove Strategije za period 2017.-2020.

 

Glavne aktivnosti projekta: Evaluacija SRLJP 2011.-2015.; Analiza mogućnosti financiranja nove SRLJP; Analiza strateške usklađenosti na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini za buduću SRLJP; provedba SWOT analize u području poduzetništva, zapošljavanja i obrazovanja; izrada ciljeva i strukture SRLJP.

 

Više informacija: http://www.raza.hr/Programi-potpore/Lokalno-Partnerstvo-za-zaposljavanje-Grada-Zagreba-LPZ

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada ODRAZ - Održivi razvoj zajednice Travanj 2016. - travanj 2017.