Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

STEM revolucija u zajednici

Projektom se doprinosi povećanju modela društveno korisnog učenja i smanjenju problema nedovoljne digitalne pismenosti djece osnovnoškoslog uzrasta.

Projekt STEM revolucija u zajednici bavi se rješavanjem problema nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškolskih ustanova pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici, tj. nerazvijenost modela društveno korisnog učenja (DKU).

Projektom će se doprinijeti povećanju modela društveno korisnog učenja i istovremeno smanjiti problem nedovoljne digitalne pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta. Unaprijediti će se kapaciteti nastavnika fakulteta (11), predstavnika OCD-a (8) i studenata (40) o principima DKU te će se razviti i provesti DKU programi  prijenosa STEM kompetencija za djecu u zajednici (240) u obliku aktivnosti Croatian Makers lige na području Karlovačke, Međimurske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Educirani nastavnici fakulteta i mentori u zajednici te motivirani i educirani studenti za sudjelovanje u projektima društveno korisnog učenja kroz prijenos STEM kompetencija u lokalnoj zajednici
 • Provedeni programi i promovirano društveno korisno učenje u udrugama i školama na području uključenih županija.

 

Korisnik: Institut za razvoj i inovativnost mladih

 

Partneri: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet organizacije i informatike, Zajednica tehničke kulture Karlovac, Mladi informatičari Strahoninca te Institut za razvoj tržišta rada.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.199.745,48 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.019.783,66 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 19.03.2018. do 19.11.2019. godine

 

Kontakt osoba: Amalija Koren, Voditeljica projekta, amalija.koren@irim.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Umijeće korištenja informacija

Projekt će doprinijeti unapređenju informacijske pismenosti učenika i učenica Osnovne škole Klinča Sela.

Cilj projekta Umijeće korištenja informacija je unaprijediti informacijsku pismenost učenika OŠ Klinča Sela i područnih škola u Repišću i Kupincu razvojem kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika i provedbom modernih izvannastavnih aktivnosti za razvoj vještina digitalne, medijske, čitalačke prirodoslovne i multikulturalne pismenosti te razvoj kompetencija pismenosti na engleskom jeziku. Ciljne skupine projekta su odgojno-obrazovni djelatnici i učenici OŠ Klinča Sela.

Navedeni cilj nastojat će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u sljedećim područjima:
  •  e-učenje, STEM edukacija,
  • izrada informacijskih proizvoda,
  • podučavanje čitanja i pisanja na osnovi procjene pismenosti,
  • podučavanje prirodoslovnih predmeta uz korištenje micro:bit platforme
 2.  Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar školskog kurikuluma:
  • Razvijeni programi i provedene radionice iz 5 područja pismenosti: čitalačka, digitalna, kulturalna, medijska i prirodoslovna pismenost
   • Program poticanja čitalačke pismenosti
   • Program „Priče iz Klinče“
   • Program „Wings of story“
   • Program „Tradicijske vrijednosti Kupinca i Prigorja“
   • Program „Croatian Makers“
   • Program poticanja medijske pismenosti na engleskom jeziku
   • Program „Razvoj školstva u Klinča Selu
   • Program „Putujmo s knjigama“
  • Objava digitalnog repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • Evaluacija provedenih aktivnosti

U projektu će sudjelovati 40 učitelja i učiteljica iz Osnovne škole Klinča Sela koji će sudjelovati na preko 160 sati stručnog usavršavanja te 250 učenika i učenica koji će tijekom školske godine 2018./2019. sudjelovati u gore navedenim izvannastavnim aktivnostima.

 

Ukupan iznos projekta je 1.406.626,63 HRK, a u 100% iznosu sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Partneri Trajanje
Osnovna škola "Klinča Sela" Institut Ruđer Bošković; Institut za razvoj i inovativnost mladih; Institut za razvoj tržišta rada Studeni 2017. - listopad 2019.

 

„Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“

Projekt se provodi u svrhu razvijanja kapaciteta škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima.

Projekt „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“ će na sustavan i održiv način razviti kapacitete na razini škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima, primjenom robotike i automatike. Pri tome će se kao osnovna platforma rada koristiti uspješan model Croatian Makers lige (http://www.croatianmakers.hr/) koju je na nacionalnoj razini uspostavio IRIM.

Specifični ciljevi projekta:

 • Razviti i provesti program individualiziranog rada za odgoj i obrazovanje te sustavno poticanje za razvoj i napredak darovitih učenika osnovnih škola primjenom inženjerstva u STEM područjima – Croatian Makers Plus
 • Razviti kapacitete za provedbu Croatian Makers lige

Uloga IRTR-a očitovat će se u pružanju stručnog doprinosa u razvoju samih programa rada s darovitom djecom za nastavnike kao i specifičnoj podršci za roditelje darovite djece.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 885.590,62 HRK, a sufinanciran je sa 99,32% iznosa iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Partneri Trajanje
Grad Ivanić-Grad OŠ Stjepana Basaričeka; OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko, OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad, Razvojna agencija IGRA d.o.o., Institut za razvoj i inovativnost mladih te Institut za razvoj tržišta rada Lipanj 2017. - prosinac 2018.

 

Sustainable Croatian Railways in Europe Project: Complementary Mitigation Measures

Projekt se provodi u svrhu pružanja podrške sadašnjim i bivšim radnicima HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza.

Projekt „Dopunske mjere ublažavanja“ spada u jednu od komponenti Projekta održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora u Europi koji financira Svjetska banka.

 

Dva su područja projekta „Dopunske mjere ublažavanja“:

 

 1. Razvoj procesa ljudskih potencijala u tvrtkama HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz
 2. Usluge podrške bivšim i trenutnim zaposlenicima – podrške za zapošljavanje i poduzetništvo

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 309.370,62 EUR

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada Selectio d.o.o., Selectio Kadrovi d.o.o., Electus ljudski potencijali d.o.o. i CEPOR Prosinac 2016. - prosinac 2017.

 

Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020.

SRLJP Grada Zagreba 2017.-2020. predstavlja jasno strateško usmjerenje prema ostvarenju vizije grada Zagreba kao središta gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, s visokom zapošljivošću radne snage koja odgovara potrebama dinamičnog tržišta rada i slijedi načela održivog razvoja

Cilj projekta je evaluacija prethodne Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te izrada nove Strategije za period 2017.-2020.

 

Glavne aktivnosti projekta: Evaluacija SRLJP 2011.-2015.; Analiza mogućnosti financiranja nove SRLJP; Analiza strateške usklađenosti na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini za buduću SRLJP; provedba SWOT analize u području poduzetništva, zapošljavanja i obrazovanja; izrada ciljeva i strukture SRLJP.

 

Više informacija: http://www.raza.hr/Programi-potpore/Lokalno-Partnerstvo-za-zaposljavanje-Grada-Zagreba-LPZ

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada ODRAZ - Održivi razvoj zajednice Travanj 2016. - travanj 2017.

 

Razvoj, provedba, komunikacija i nadogradnja modela statistički potpomognutog profiliranja (StAP) za Hrvatski zavoda za zapošljavanje

StAP projekt dio je projekta modernizacija sustava socijalne zaštite koji je financiran zajmom Svjetske banke.

Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite financiran je zajmom Svjetske banke kojim se financira tehnička pomoć i investicije za 5 komponenti projekta: (1) jedinstveni novčani centar, (2) jedinstveno tijelo vještačenja, (3) smanjenje pogreške, prijevare i korupcije, (4) deinstitucionalizacija, (5) radna aktivacija.

 

U sklopu provedbe StAP projekta, koji spada u komponentu (5) radna aktivacija, Institut sudjeluje u procjeni izvedivosti i mogućnosti primjene u procesima HZZ-a, pripremi pilota: trening i komunikacija, provedbi pilote i evaluaciji procesa te reviziji modela profiliranja i priprema za nadogradnju.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 175.990,00 EUR

 

Nositelj Partneri Trajanje
Selectio Teched, Institut za razvoj tržišta rada Prosinac 2015. - lipanj 2017.

 

Eko je fora

Cilj projekta bio je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu povećanja konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Projektom Eko je fora razvijen je standard zanimanja i standard kvalifikacije prema HKO-a za ekološkog poljoprivrednika. Također, razvijen je i obrazovni program „Ekološki proizvođač voća, povrća i aromatičnog bilja“ koji se  proveo i nastavlja se provoditi u Puli i Vukovaru, a projektom se značajno doprinijelo jačanju kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

 

Glavne aktivnosti: razviti standard zanimanja i standarda kvalifikacije za eko poljoprivrednika u obrazovanju odraslih; unaprijediti ponudu obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu novog obrazovnog programa EKOLOŠKI PROIZVOĐAČ u partnerstvu s lokalnim poslodavcima u eko poljoprivredi; osnažiti kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih za kvalitetniji rada s korisnicima i provedbu obrazovanja prema standardima HKO-a.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.459,047 HRK, a sufinanciran je s 95% iznosa iz Europskog socijalnog fonda te s 1,25% od strane Ureda za udruge Vlade RH.

 

Više o projektu: https://www.facebook.com/Eko-je-fora-1712562385695520/

 

Na Međunarodnom andragoškom simpoziju 2017. godine, projekt Eko je fora proglašen je dobrom praksom.

 

Nositelj Partneri Trajanje
Diopter otvoreno učilište Učilište Studium, Istarski Eko Proizvod, Institut za razvoj tržišta rada Studeni 2015. - studeni 2016.

 

EmployPWD - ZaposliOSI

Cilj projekta bio je približiti poslodavcima teme zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) i poticati aktivan pristup u njihovom zapošljavanju

Specifičan cilj projekta bio je povećati informiranost poslodavaca u svezi s njihovim pravnim obvezama te promocija zapošljavanja osoba s invaliditetom u poslovnom sektoru.

 

Dvije su komponente projekta:

 1. Razvoj Internet stranice i njoj pridodanih alata – virtualne kompanije, kalkulatora potpora i alata za samoprocjenu poslodavaca
 2. Promocija teme zapošljavanja osoba s invaliditetom u poslovnom sektoru

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 137.315,21 EUR, a sufinanciran je s 95% iznosa iz Europskog socijalnog fonda te s 3,06% od strane Ureda za udruge Vlade RH. Projekt se provodi na području Bjelovarsko-bilogorske i Osječko-baranjske županije

 

Više informacija: http://www.zaposliosi.hr

 

Nositelj Partneri Trajanje
SELECTIO d.o.o. Institut za razvoj tržišta rada, časopis Lider, portal MojPosao.net i Hrvatska gospodarska komora Travanj 2015. - srpanj 2016.

 

ZAPOSLITE NAS! – mladi i visokoobrazovani

Cilj projekta bio je povećati socijalnu inkluziju i zapošljivost visokoobrazovanih nezaposlenih mladih ljudi s područja Bjelovarsko-bilogorske županije kroz implementaciju mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ.

Specifični ciljevi projekta bili su usmjereni na rast zapošljivosti i samozapošljivosti visokoobrazovanih ljudi u BBŽ kroz edukacije u područjima EU projekata, naprednih IT tehnologija i poduzetništva te mekih i tehničkih vještina.

 

Glavne aktivnosti: razvoj mekih i tehničkih vještina, razvoj poduzetničkih kompetencija, razvoj kapaciteta savjetnika HZZ-a, poticanje pripadnika ciljne skupine na zapošljavanje na EU projektima

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 106.650,50 EUR, a sufinanciran je 86,5% iz IPA programa.

 

Više informacija: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=23805

 

Nositelj Partneri Trajanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Bjelovar Regionalna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Institut za razvoj tržišta rada, Centar za civilne inicijative Veljača 2015. - veljača 2016.         

Korak na tržište rada kroz Job Klub

Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti nezaposlenih osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Specifični ciljevi projekta uključivali su stvaranje nove usluge HZZ-a za klijente kroz razvoj Job Club modela, te povećanje znanja i vještina 120 nezaposlenih osoba za traženje posla i povećanje njihove zapošljivosti.

 

Glavne aktivnosti: provedba promotivne kampanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o problemu nezaposlenosti ciljne skupine, osnovan, opremljen i evaluiran Job club u Bjelovaru i Virovitici, pružanje potpore nezaposlenim osobama kroz Job Club radionice i trotjedni program traženja posla.

 

Ukupna vrijednost projekta: 82.081,14 EUR, a sufinanciran je 70,5% iz IPA programa

 

Više informacija: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=21548

 

Nositelj Partneri Trajanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Bjelovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Virovitica, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Institut za razvoj tržišta rada

Siječanj 2015. - siječanj 2016.