Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

m-Aktiv - mentorstvom i aktivacijom do integracije

Projekt doprinosi ublažavanju negativnih posljedica nezaspolenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčane minimalne naknade.

Cilj projekta je doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) na području Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske , Osječko-baranjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljana skupina projekta su nezaposleni korisnici zajamčene minimalne naknade te stručnjaci koji će provoditi socijalno mentorstvo.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Ojačana stručna znanja nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade osiguravanjem stjecanja novih i konkurentnijih kvalifikacija u skladu s potrebama poslodavaca i modernih radnih mjesta
 • Osnažene te razvijene meke i transverzalne vještine nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade uključivanjem u posebno dizajniran program osnaživanja i podršku kroz socijalno mentorstvo u lokalnoj zajednici
 • Ojačani kapaciteti stručnjaka u svrhu uspostave neformalne mreže te pružanje usluga socijalnog mentorstva za unaprjeđenje zapošljivosti i socijalnog uključivanja zajamčene minimalne naknade na području županija obuhvaćenih projektom

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partner: Hrvatska udruga socijalnih radnika

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.013,33 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.499,013,33 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 12. lipnja 2018. – 12. lipnja 2020.

 

Kontakt osoba za više informacija: Lana Načinović, lana.nacinovic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

Projekt doprinosi povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba. Osnovne ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina sudjelovalo u projektnim aktivnostima koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju.
 2. Razvijen prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.g.
 3. 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta završilo edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba.
 4. Provedena 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada.
 5. Provedena 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba.

 

Korisnik: Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

 

Partneri: Grad Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.474,54 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.991.474,54 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018. – studeni 2020.

 

Kontakt osobe za više informacija: antonio.matkovic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Istarska mreža znanja

Projektom će se povećati zapošljivost i konkuretnost nezaposlenih osoba na tržištu rada u Istri.

Tijekom projekta aktivno će se raditi s nezaposlenima, ali će se i umrežiti partnerske organizacije i doprinijeti kvalitetnijem funkcioniranju lokalnog tržišta rada.

U projekt će biti uključene 42 nezaposlene osobe, a cilj je osnažiti njihove kompetencije kroz nove obrazovne programe: Monter optičkih mreža, usavršavanja iz područja društvenih mreža i/ili talijanskog jezika.

Osim obrazovanja, nezaposlene osobe sudjelovat će u Klubovima za zapošljavanje u tri grada (Pula, Labin, Umag) te će im se kroz njih pružiti podrška u pripremi za tržište rada, informiranja i mentoriranja te razvoja kvalitetnih alata za nastup na tržištu rada. Klubove će voditi Institut za razvoj tržišta rada.

 

Korisnik: DIOPTER - otvoreno učilište

 

Partneri: Pučko otvoreno učilište “Ante Babić” Umag, Pučko otvoreno učilište Labin, Ekonomska škola Pula, Udruga ZUM i Institut za razvoj tržišta rada

 

Vrijednost projekta: 994.350,36 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 994.350,36 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci, počevši od 15.5.2018.

 

Kontakt projektni ured: DIOPTER - otvoreno učilište | Trierska 7, Pula | 052/501-500 | 098/276-179 | diopter@diopter.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Proaktivno – profesionalna aktivacija za zapošljavanje

Projektom se nastoji doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih mladih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine.

Projektom se nastoji doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih mladih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine (mladi koji nisu zaposleni, niti su u sustavu obrazovanja i osposobljavanja).  Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje navedenog cilja uključivat će teorijsko i praktično obrazovanje za tražena zanimanja i kompetencije definirane potrebama velikih poslodavaca na području Grada Zagreba.

Ciljna skupina projekta je 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina definiranih Strategijom razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Provedena analiza potreba poslodavaca na temelju koje će se predložiti model razvoja kompetencija i novih zvanja
 2. Proveden selekcijski postupak individualno karijerno savjetovanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba
 3. Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba
 4. Razvoj i provedba programa Virtualna radionica za osobe s invaliditetom te priprema osoba s invaliditetom za ulazak u radnu okolinu
 5. Provedena stručna praksa uz podršku mentora kod poslodavaca

 

Korisnik: SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima

 

Partneri: Selectio Kadrovi, Pučko otvoreno učilište Andragog, Pučko otvoreno učilište Algebra, URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Institut za razvoj tržišta rada, , HZZ – regionalni ured Zagreb

 

Ukupna vrijednost projekta: 994.600,35 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 994.600,35 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. svibnja 2020 g.

 

Kontakt osobe za više informacija: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

JobCollege SAVA

Projekt doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA.

Projekt JobCollege Sava doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi  Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima..

Ciljne skupine projekta su 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina prema potrebama pojedinih Jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a SAVA, s posebnim naglaskom na mlade s niskim kvalifikacijama te 350 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola s područja LAG-a SAVA koji će biti uključeni u aktivnosti karijernog usmjeravanja.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Provedena analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb
 2. Provedeno individualno karijerno usmjeravanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA
 3. Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja
 4. Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
 5. Opremljeno te provedeno 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremljeno 8 Kutaka za zapošljavanje
 6. Proveden edukativni program „Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje
 7. Provedeni Mini klubovi za zapošljavanje u srednjim školama te provedeno karijerno usmjeravanje u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA

 

Korisnik: EDUKA-Centar lokalnog razvoja

 

Partneri: Grad Jastrebarsko, Grad Zaprešić, HZZ-regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, LAG SAVA, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice,

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.125,72 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 999.451,73 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. siječnja 2020 g.

 

Kontakt osobe za više informacija: Maja Čičko,  maja.cicko@lagsava.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Edukacije u Turizmu za Mene (EduTuriZaM)

Projektom će se nastojati poboljšati obrazovni sustav u RH u sektoru turizma i ugostiteljstva te osnažiti suradnja poslodavaca i obrazovnih ustanova.

U projekt EduTuriZaM će biti uključeno 40 nezaposlenih osoba te 15 mentora i predavača organizacija partnera.

U prvoj fazi projekta će se provesti istraživanja potreba poslodavaca u segmentu potrebnih kompetencija radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Temeljem rezultata istraživanja, kroz projekt će se unaprijediti i verificirati dva postojeća obrazovna programa (kuhar i barmen) te razviti novi inovativni program za senior animatora.

40 nezaposlenih osoba će dobiti priliku sudjelovati u navedenim obrazovnim programima. Njima je posvećen prvi cilj projekta koji je fokusiran na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz obrazovne programe za kuhara, barmena - baristu i senior animatora.

Ciljane skupine projekta jesu mladi do 25 godina te osobe starije od 54 godine. 

Drugu ciljanu skupinu čini 15 predavača i mentora partnera koji će osnažiti pedagoške i andragoške kompetencije.

 

Korisnik: DIOPTER - otvoreno učilište

 

Partneri: Arena Hospitality Group d.d., Institut za razvoj tržišta rada

 

Vrijednost projekta: 1.238.616,00 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.238.616,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, početak 11.travnja 2018. - 10.travnja 2020.

 

Kontakt projektni ured: DIOPTER - otvoreno učilište | Trierska 7, Pula | 052/501-500 | 098/276-179 | diopter@diopter.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Edukacija – ključ uspjeha u turizmu

Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba.

Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu. Zapošljivost mladih s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba nastojat će se povećati obrazovanjem i stjecanjem praktičnih iskustava kod poslodavca Jadranka hoteli d.o.o. za rad u turizmu  i ugostiteljstvu visoke kategorije u zanimanjima Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik/ca u domaćinstvu.

Ciljne skupine projekta su 85 nezaposlenih mladih u dobi do 25 godina, s područja navedenih županija, kao i 18 predavača Učilišta Andragog te 16 mentora/zaposlenika partnerske organizacije Jadranka hoteli d.o.o.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijeno i verificirano 5 novih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja za zanimanja u objektima visoke kategorije, te razvijena platforma za e-učenje zajedno s materijalima za provedbu obrazovnih programa:
  • Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane
  • Barmen
  • Konobar/ica
  • Specijalist za „Turizam za sve“
  • Djelatnik domaćinstva
 2. Razvijen i proveden program andragoškog usavršavanja predavača i mentora:
  • Usavršavanje andragoških vještina predavača i mentora u području poticanja i podučavanja nezaposlenih mladih te korištenja ICT metoda u nastavi
  • Edukacija predavača i mentora o vrstama i načinima implementacije koncepta „Turizam za sve“ (socijalni turizam) kao podloga za pružanje mentorske podrške polaznicima obrazovnog programa Specijalista „Turizma za sve“
 3. Proveden program ospsoobljavanja/usavršavanja prilagođenih nezaposlenim mladima
  • Provedba teorijske nastave za mlade nezaposlene osobe za zanimanje u objektima visoke kategorije: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva
  • Provedba praktične nastave za mlade nezaposlene osobe u objektima Jadranka hoteli d.o.o.: Kuhar/ica – specijalist/ica zdrave prehrane; Barmen; Konobar/ica; Specijalist za „Turizam za sve“; Djelatnik domaćinstva

 

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Andragog

 

Partneri: Institut za razvoj tržišta rada; Jadranka hoteli d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.874.258,48 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.874.258,48 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. – 12. prosinca 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija: Sandra Gale, voditeljica projekta: sanda.gale@andragog.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Ključna karika – razvoj kvalitetnih zaposlenika za ugostiteljstvo i turizam

Projekt doprinosi rješavanju problema nekonkurentosti nezaposlenih mladih i osoba starijih od 54 godine u turizmu i ugostiteljstvu.

Projekt doprinosi rješavanju problema nekonkurentosti nezaposlenih mladih i osoba starijih od 54 godine u  turizmu i  ugostiteljstvu, posebice  visoke kategorije na području Splitsko-dalmatinske županije. Projektom će se unaprijediti stručne i osobne kompetencije ciljne skupine obrazovanjem za zanimanje konobara, kuhara, barmena i sobarice te stjecanje praktičnih  iskustava  za  rad  u  visokom  turizmu  i ugostiteljstvu.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni mladih u dobi do 25 godina (30 osoba) te nezaposleni stariji od 54 godine (10 osoba) s područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i 9 predavača Učilišta Virtus te 8 mentora/zaposlenika Hotela Split d.d.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijeni novi programi osposobljavanja i/ili usavršavanja za zanimanja u objektima visoke kategorije, te razvijeni materijali za provedbu obrazovnih programa:
  • Konobar
  • Kuhar
  • Barmen
  • Sobarica
 2. Razvijen i proveden program andragoškog usavršavanja predavača i mentora u području poticanja, podučavanja i mentoriranja nezaposlenih
 3. Proveden program osposobljavanja/usavršavanja prilagođenih nezaposlenim mladima
  • Provedba teorijske nastave za mlade nezaposlene osobe za zanimanje u objektima visoke kategorije: Kuhar/ica; Barmen; Konobar/ica; Sobarica
  • Provedba praktične nastave za mlade nezaposlene osobe u objektima Hotela Split d.d: Kuhar/ica; Barmen; Konobar/ica; Sobarica

 

Korisnik: Učilište Virtus, Ustanova za obrazovanje odraslih

 

Partneri: Institut za razvoj tržišta rada; Hotel Split d.d.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.356.769,00 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.326.769,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 10. travnja 2018. – 09. prosinca 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija: Josipa Pehar, voditeljica projekta: josipa.pehar@uciliste-virtus.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada

Projektom će se razviti programi društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te će se studentima omogućiti da steknu praktična iskustva iz struke.

Projektom P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada razvit će se i provesti programi društveno korisnog učenja (DKU) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji predstavlja priliku za studente da steknu praktična iskustva iz struke uz istovremeno ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu.

Društveno korisno učenje će, u suradnji s Institutom za razvoj tržište rada (IRTR), biti integrirano u dva izborna kolegija diplomskih studija. Studenti koji će sudjelovati u kolegijima imati će priliku uz teorijsku nastavu na fakultetu, steći i praktično iskustvo pružanja podrške različitim skupinama nezaposlenih za uključivanje na tržište rada kroz sudjelovanje u provedbi niza EU projekata IRTR-a tijekom 2018. i 2019. godine. Studenti će imati prilike sudjelovati u projektima pripreme nezaposlenih mladih za rad u turizmu u suradnji s vrhunskim hotelima, razvoja socijalnog mentorstva za uključivanje korisnika socijalne pomoći na tržište rada, provedbi klubova za zapošljavanje i niza drugih oblika podrške za nezaposlene diljem Hrvatske.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Razrađeni programi DKU-u i educirani profesori Filozofskog fakulteta za uvođenje i provedbu DKU-a
 • Studenti Filozofskog fakulteta educirani o principima društveno korisnog učenja te metodama podrške zapošljavanju marginaliziranih skupina
 • Studenti i volonteri uključeni u provedbu društveno korisnog učenja u zajednici

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partner: Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.131.426,09 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.131.426,09 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:  26. ožujka 2018. – 26. ožujka 2020.

 

Kontakt osoba: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr).

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Slavonska STEM evolucija

Projektom se nastoji riješiti problem nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškoslih ustavnoa pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici.

Cilj projekta je razviti održive programe DKU-a u suradnji s FERIT-om i OCD-ima u području STEM i digitalne pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području 5 županija: Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske.

Projektom će se nastojati riješiti problem nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškolskih ustanova pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici tj. nerazvijenost modela društveno korisnog učenja (DKU). Najveći problem su nerazvijeni kapaciteti za razvoj te nedostatak aktivnosti u zajednici gdje se mogu provoditi kvalitetni programi DKU. Projektom će se omogućiti sudjelovanje studenata u edukaciji djece osnovnoškolske dobi za stjecanje STEM kompetencija, tj. razvoj digitalne pismenosti koja je u RH vrlo nerazvijena, a postaje preduvjet uključivanja u tržište rada.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Educirani profesori fakulteta i mentori u zajednici te motivirani i educirani studenti za sudjelovanje u programima društveno korisnog učenja kroz prijenos STEM kompetencija u lokalnoj zajednici.
 • Provedeni programi i promovirano društveno korisnog učenje u udrugama i školama na području uključenih županija.

 

Korisnik: Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije

 

Partneri: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Institut za razvoj i inovativnost mladih; Centar za nestalu i zlostavljanju djecu; Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.194.067,98 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.194.067,98 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 19. ožujka 2018. do 18. studenog 2019.

 

Kontakt osoba: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)  .

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr