Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla

Projekt „Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. NEET osoba smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj projekta je pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavit će se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca.

 

Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 45 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe).

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partneri:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.557,87 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 1.798.557,87 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada

Projekt „Do posla u Centru“ omogućiti će neaktivnim mladim - NEET osobama pristup tržištu rada te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Cilj projekta je pilotirati ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području centra Zagreba u širokoj suradnji s organizacijama za mlade u sklopu Centra za mlade grada Zagreba.

 

Projektom će se osigurati aktivnosti i programi putem kojih će se mladim neaktivnim NEET osobama olakšati ulazak na tržište rada, osigurati uključivanje u daljnje obrazovanje i/ili osposobljavanje i u mjere koje se nude za mlade. Inovativni pristup podršci u zapošljavanju obuhvaća cjelokupni proces odabira korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada, pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla.

 

Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 25 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe) pri čemu će se unutar ciljane skupine posebno usmjeriti na aktivaciju pojedinih podskupina, kao npr. osoba s invaliditetom među neaktivnim NEETovcima.

 

Korisnik: Udruga Zamisli

 

Partneri:

 • Institut za razvoj tržišta rada
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - regionalni ured Zagreb

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.185.548,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.089.400,06 kn

Iznos sufinanciran iz državnog proračuna: 96.147,94 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 06. srpnja 2021. – 06. srpnja 2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Društveni centar Zdenčina

Projekt Društveni centar Zdenčina doprinosi rješavanju problema nedovoljno razvijenih resursa za rad i razvoj organizacija civilnog društva na području općine Klinča Sela a posebice naselja Zdenčina.

Cilj projekta je povećati kvalitetu života lokalnog stanovništva i kapacitete lokalnih organizacija unaprjeđenjem postojećih, razvojem novih programa OCDa te pokretanjem Društvenog centra Zdenčina u javnom prostoru općine Klinča Sela po principima razvoja vođenim zajednicom.n.

 

Ciljane skupine projekta su 3 partnerske organizacije civilnog društva - Zdenčina 1562, EDUKA i Institut za razvoj tržišta rada te predstavnici 5 drugih OCDa koji će sudjelovati u strateškom planiranju, edukaciji za CLLD kao i u korištenja co-working prostora i provedbi aktivnosti Lokalni forum. Ukupno će sudjelovati 15 predstavnika OCDa. U provedbi programa Društvenog centra Zdenčina ukupno će sudjelovati 250 djece, mladih i odraslih osoba koji će koristiti edukativne, kulturne i aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

 

Korisnik: Udruga ZDENČINA 1562

 

Partneri:

 • Općina Klinča Sela
 • Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.987.946,71HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.689.754,70HRK

Iznos koji sufinancira državni proračun RH 298.192,01 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 29. svibnja 2020. – 29. svibnja 2022.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

SENIOR PROGRAM – Poticanje aktivnog starenja u općini Klinča Sela“

Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te njihovog nedovoljnog aktivnog stila života na području Općine Klinča Sela.

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete Općinske udruge umirovljenika Klinča Selo za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Općine Klinča Sela i to kroz razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika.

 

Ciljna skupina projekta je sama Udruga koja je OCD te će sudjelovati u predavanjima o kvalitetnom vođenju udruge te stjecati praktična iskustva u razvoju i provedbi usluga za starije. Krajnji korisnici su 250 umirovljenika koji će sudjelovati u programima aktivnog starenja.

 

Programi aktivnog starenja:

 • Klub umirovljenika
 • Početni informatički tečaj
 • Tečajevi naprednig digitalnih vještina
 • Predavanja i tečajevi za stjecanje specifičnih znanja i vještina za obogaćivanje života
 • Radionice za razvoj osobnih vještina i odražavanje kognitivnih sposobnosti)
 • Program radionica o očuvanje zdravlja i prevenciji bolesti
 • Umirovljenički volonterski centar
 • Izleti umirovljenika

 

Korisnik:Općinska udruga Klinča Selo

 

Partneri:

 • Općina Klinča Sela
 • Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.097.645,39 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.097.645,39 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2020. – 01. lipnja 2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba

Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te nedovoljnog aktivnog stila života.

Projekt se bavi jačanjem kapaciteta Matice umirovljenika Hrvatske te županijskih ogranaka za provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području grada Zagreba. Projektom se razvijaju i provode programi za razvoj znanja i vještina, savjetovanja, međugeneracijske suradnje, promocije zdravlja te poticanja na ponovno uključivanja na tržište rada i aktivnosti lokalne zajednice.

 

Projektne aktivnosti koje će se provoditi:

 • Početni informatički tečaj
 • Tečaj naprednih digitalnih vještina
 • Predavanja i tečajevi za stjecanje specifičnih znanja i vještina
 • Radionice za razvoj osobnih vještina i održavanje kognitivnih sposobnosti
 • Program radionica o očuvanju zdravlja i prevencije bolesti
 • Savjetovalište za treću dob
 • Umirovljenički volonterski centar
 • Program aktivacije umirovljenika na tržištu rada
 • Razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje

 

Korisnik: Matica umirovljenika Hrvatske

 

Partneri:

 • Grad Zagreb
 • Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.838.122,44HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.562.404,07HRK

Iznos koji sufinancira državni proračun RH 275.718,37 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2020. – 01.lipnja 2022.

 

Sva aktualna događanja, kalendare s rasporedom radionica i razne obavijesti možete vidjeti na facebook stranici Društveni centar Prečko i službenoj stranici Matice umirovljenika Hrvatske.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Društveni centar Prečko

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljno razvijenih usluga za starije osobe, umirovljenike, nezaposlene, te djecu i mlade u zapadno dijelu Grada Zagreba.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života, socijalne uključenosti, cjeloživotnog obrazovanja, unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti, uključivanja na tržište rada te općenito kvalitetnijeg provođenja vremena u lokalnoj zajednici s naglaskom na zapadni dio grada Zagreba. Namjera je da se aktivnim pristupom u projekt uključe i druge udruge na lokalnoj razini kako bi se ostvarila međusobna suradnja korištenjem zajedničkog prostora ili sudjelovanjem i uključivanjem u projekt na neki drugi način.

 

Aktivnosti dostupne zainteresiranom lokalnom stanovništvu koje se odvijaju u Društvenom centru Prečko i na koje su građani slobodni prijaviti se i prisustvovati:

 

Aktivnosti:

 • Program rekreativnih i korektivnih vježbi
 • Program informatičkog opismenjavanja
 • Savjetovalište za uključivanje umirovljenika i nezaposlenih u tržište rada
 • Zdravstveno i pravno savjetovalište (psihološke radionice, grupna predavanja o relevantnim temama, organizirana mjerenja tlaka, šećera...)
 • Aktivnosti slobodnog vremena (književni klub, plesna radionica, kreativna radionica, filmske večeri)
 • Lokalni paneli
 • Program volontiranja u lokalnoj zajednici
 • Informativna točka o aktivnostima i sadržajima koje se provode u zajednici, itd.

 

Korisnik: Matica umirovljenika Hrvatske

 

Partneri:

 • Hrvatski zbor fizioterapeuta
 • Grad Zagreb
 • Institut za razvoj tržišta rada

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.977.573,81HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.680.937,74 HRK

Iznos koji sufinancira državni proračuna RH 296.636,07 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 29. svibnja 2020. – 29.travnja 2022.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Nova perspektiva za beskućništvo

Projekt doprinosi razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.

 

Ciljna skupina projekta su: organizacije civilnog društva (20), znanstvene organizacije (Studijski centar socijalnog rada i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), javne ustanove i stručnjaci u Centrima za socijalnu skrb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (50); jedinice lokalne i regionalne samouprave (10).

 

Očekivani rezultati projekta su:

 • Proširena mreža za beskućnike uključivanjem relevantnih organizacija
 • Povećan strateški potencijal i kapacitet članica za zagovaranje i međusektorsku suradnju

 

Korisnik: Hrvatska mreža za beskućnike

 

Partneri:

 • Udruga Most
 • Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 • Hrvatska mreža protiv siromaštva
 • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe
 • Hrvatska udruga socijalnih radnika
 • CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
 • Institut za razvoj tržišta rada
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

 

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%. Projekt traje 36 mjeseci odnosno do 28.listopada 2023. godine.

 

Razdoblje provedbe projekta: 28. listopada 2020. – 28.listopada 2023.

 

Kontakt osoba za više informacija: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

m-Aktiv - mentorstvom i aktivacijom do integracije

Projekt doprinosi ublažavanju negativnih posljedica nezaspolenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčane minimalne naknade.

Cilj projekta je doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica nezaposlenosti i socijalne isključenosti korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) na području Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske , Osječko-baranjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljana skupina projekta su nezaposleni korisnici zajamčene minimalne naknade te stručnjaci koji će provoditi socijalno mentorstvo.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Ojačana stručna znanja nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade osiguravanjem stjecanja novih i konkurentnijih kvalifikacija u skladu s potrebama poslodavaca i modernih radnih mjesta
 • Osnažene te razvijene meke i transverzalne vještine nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade uključivanjem u posebno dizajniran program osnaživanja i podršku kroz socijalno mentorstvo u lokalnoj zajednici
 • Ojačani kapaciteti stručnjaka u svrhu uspostave neformalne mreže te pružanje usluga socijalnog mentorstva za unaprjeđenje zapošljivosti i socijalnog uključivanja zajamčene minimalne naknade na području županija obuhvaćenih projektom

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partner: Hrvatska udruga socijalnih radnika

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.013,33 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.499,013,33 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 12. lipnja 2018. – 12. lipnja 2020.

 

Kontakt osoba za više informacija: Lana Načinović, lana.nacinovic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

Projekt doprinosi povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba. Osnovne ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina sudjelovalo u projektnim aktivnostima koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju.
 2. Razvijen prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.g.
 3. 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta završilo edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba.
 4. Provedena 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada.
 5. Provedena 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba.

 

Korisnik: Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

 

Partneri: Grad Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.474,54 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 1.991.474,54 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018. – studeni 2020.

 

Kontakt osobe za više informacija: antonio.matkovic@irtr.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Istarska mreža znanja

Projektom će se povećati zapošljivost i konkuretnost nezaposlenih osoba na tržištu rada u Istri.

Tijekom projekta aktivno će se raditi s nezaposlenima, ali će se i umrežiti partnerske organizacije i doprinijeti kvalitetnijem funkcioniranju lokalnog tržišta rada.

U projekt će biti uključene 42 nezaposlene osobe, a cilj je osnažiti njihove kompetencije kroz nove obrazovne programe: Monter optičkih mreža, usavršavanja iz područja društvenih mreža i/ili talijanskog jezika.

Osim obrazovanja, nezaposlene osobe sudjelovat će u Klubovima za zapošljavanje u tri grada (Pula, Labin, Umag) te će im se kroz njih pružiti podrška u pripremi za tržište rada, informiranja i mentoriranja te razvoja kvalitetnih alata za nastup na tržištu rada. Klubove će voditi Institut za razvoj tržišta rada.

 

Korisnik: DIOPTER - otvoreno učilište

 

Partneri: Pučko otvoreno učilište “Ante Babić” Umag, Pučko otvoreno učilište Labin, Ekonomska škola Pula, Udruga ZUM i Institut za razvoj tržišta rada

 

Vrijednost projekta: 994.350,36 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 994.350,36 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci, počevši od 15.5.2018.

 

Kontakt projektni ured: DIOPTER - otvoreno učilište | Trierska 7, Pula | 052/501-500 | 098/276-179 | diopter@diopter.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr