Inkubator za integriranje usluga i umrežavanje sudionika na tržištu rada

Institut za razvoj tržišta rada cover

O nama

Institut za razvoj tržišta rada u Hrvatskoj teži stvaranju fleksibilnog i konkurentnog tržišta rada za sve sudionike, potičući integraciju usluga i suradnju između sektora. 

Naglasak stavljamo na zajednički i multisektorski pristup kako bi se osiguralo kvalitetno zapošljavanje i doprinos društvenom razvoju.

Usluge

Usluge za građane

Usluge za poslodavce

Usluge za organizacije na tržištu rada

Projekti

0

trenutnih projekata

0

projekata do sada

0

korisnika do sada

Publikacije

Priručnici za tražitelje posla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Priručnici za poslodavce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Financijska izvješća i planovi rada

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.