Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

Job College Job Clubs

Cilj projekta bio je uspostaviti inovativne modele lokalne i visokokvalitetne podrške u zapošljavanju usmjerene na mlade nezaposlene osobe s područja Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije

Kroz Job klubove educirani su savjetnici koji su pružali podršku pri zapošljavanju, a klubovi su uspostavljeni u sklopu udruga s područja gradova Virovitice, Belog Manastira i Požege. Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta MojPosao Job College (2011./2012.) kojim se kroz suradnju s udrugama mladih nastojala povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih mladih osoba.

 

Glavne aktivnosti: uspostava i implementacija Job klubova i edukacija savjetnika za zapošljavanje

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 73.144,20 EUR, a sufinanciran je s 95% iz Europskog socijalnog fonda te s 5% od strane Ureda za udruge Vlade RH.

 

Više informacija: http://jobclubs.hr/

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada Portal MojPosao, Udruga P.G.D.I. Beli Manastir, Udruga Oppidum iz Požege te udruga S.O.S. Virovitica Prosinac 2014. - lipanj 2016.

 

 

 

Kvantitativna studija o kvaliteti života – populacija starijih osoba u Međimurskoj županiji

Istraživanje je provedeno za potrebe projekta „Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije“

Istraživanje je za Autonomni centar – ACT proveo Institut za razvoj tržišta rada za potrebe projekta „Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije koji je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Cilj istraživanja bio je ispitati potrebu starijih i nemoćnih, osoba s invaliditetom za razvojem usluga u zajednici, posebno usluge Pomoći njege u kući i rada Klubova za starije osobe te ispitati interese mogućnosti lokalnih dionika za podržavanje i uključivanje u nove vidove usluga u zajednici za starije i nemoćne, osobe s invaliditetom.  Zemljopisno područje obuhvaćeno istraživanjem uključuje gradove Prelog i Mursko Središće te općinu Nedelišće.

 

Istraživanje je provedeno u razdoblju od 29.7.2013. do 4.10.2013. godine.

Nagrada „Ključna razlika – za raznolikost u ljudskim potencijalima“

Dodjeljuje se poslodavcima s pozitivnim praksama u uključivanju različitih skupina u svoj radni kolektiv

Nagrada „Ključna razlika“ rezultat  je projekta „Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada“ kojeg je provodio Ured za ljudska prava Vlade RH, u partnerstvu s IRTR i udrugom Mobbing, a koji je bio usmjeren poticanju raznolikosti na hrvatskom tržištu rada kroz nagrađivanje pozitivnih i uspješnih poslodavaca koji primjenjuju prakse nediskriminacije i poticanja raznolikosti u radnoj sredini.  Kroz projekt je osmišljena metodologija prijave i procjene praksi prijavljenih poslodavaca.

 

U ovom obliku, nagrada se dodjeljivala od 2011. do 2013. godine.

 

Uz nagradu održan je i niz javnih edukativno informativnih radionica s poslodavcima.

 

Više o nagradi: http://www.kljucnarazlika.hr/

Provedba radionica „Analiziraj“ i analize tržišta rada Požeško-slavonske županije „Analiziraj ovo“

Pružanje stručne usluge u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje protiv lokalnih problema nezaposlenosti“ u provedbi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Požega

Usluga pokriva pripremu i izvedbu dvije projektne aktivnosti:

2.1.  „Analiziraj!“

 

Program edukacije od 18 sati podijeljen u tri metodološki specifična dijela:

  • Teorijski aspekt analize tržišta rada
  • Identificiranje uloge organizacija koje sudionici predstavljaju unutar LPZ-a u kontekstu spomenute analize tržišta rada na razini Požeško-slavonske županije
  • Praktične vježbe i domaći rad za pripremu provedbe analize lokalnog tržišta rada

 

2.2. „Analiziraj ovo!“

Provedba ove aktivnosti uključuje aktivno mentorstvo, tj. coaching od strane stručnjaka na provedbi akcijskog plana analize lokalnog tržišta rada kao prvog dijela provedbe ove aktivnosti i drugog dijela koji se odnosi na evaluaciju Strategije razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije.

 

Usluga je financirana iz projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

POWER - osobe s invaliditetom za jednaka prava

Cilj projekta je zagovaranjem postići održivost organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom (OSI) i povećati prepoznatljivost u društvu

Specifični cilj projekta je ojačati kapacitete zagovaranja organizacija civilnog društva za OSI u Hrvatskoj za zagovaranje politike usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete OSI kroz obrazovanje; izgradnja partnerstva i provedba javnog zagovaranja te motivacijski programi za OSI.

 

Glavne aktivnosti projekta su: provedba modularnog obrazovnog programa koji će obuhvatiti istraživanje i analizu javnih politika, zagovaranje, medijsko zagovaranje, izgradnja partnerstva i umrežavanje, predstavljanje CRO i EU najboljih praksi; zajedničko planiranje i provođenje tri različite javne kampanje na zagovaranju politike usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života OSI.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 117,021,62 eura, a Europska Unija financira 85%. Projekt traje 20 mjeseci, a provodi se u Istarskoj županiji, Gradu Zagrebu i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

 

Više informacija možete naći ovdje

 

 

Nositelj projekta:

Centar za građanske inicijative Poreč

 

 

Partneri: 

Institut za razvoj tržišta rada, Društvo distrofičara Istre, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci – Bubamara 

Vrijeme provedbe:

veljača 2014. – listopad 2015.

Donator: 

Europski socijalni fond

 

Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj

Cilj projekta je osvješćivanje i promicanje potrebe za uravnoteženom zastupljenošću žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima od ključnog značenja za ekonomsko odlučivanje na hrvatskom tržištu rada.

Projekt će svoj cilj ostvariti kroz tri različite komponente.

1. Prva komponenta je istraživačko-analitičkog karaktera i sastoji se od niza aktivnosti kojima će se prikupiti empirijski podaci o (pod)zastupljenosti žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja na hrvatskom tržištu rada. Unutar ove komponente izraditi će se stručne analize prikupljenih podataka temeljem kojih će se ustanoviti glavni uzroci neravnoteže, odnosno predložiti mjere kojima bi se mogla postići uravnotežena zastupljenost spolova u području ekonomskog odlučivanja.

 

2. Druga komponenta je edukativnog karaktera i sastoji se od aktivnosti kojima će se podizati svijest, kako poslovnih žena tako i poslodavaca, o ekonomskim i društvenim koristima koje donosi uravnotežena zastupljenost na upravljačkim pozicijama. Komponenta stoga sadrži niz seminarskih aktivnosti kojima je cilj unaprijediti vještine poslovnih žena potrebne za razvoj i ostvarivanje osobnog poslovnog uspjeha na upravljačkim pozicijama. Unutar komponente uspostavit će se i dva tipa mentorskih programa kroz koje će osobe s upravljačkim iskustvom pružati podršku poslovnim ženama koje teže poslovnom uspjehu na upravljačkim pozicijama. Štoviše, uspostavit će se baza podataka koja s popisom poslovnih žena koje su kvalificirane preuzeti upravljačke odgovornosti kako na hrvatskom tako i zajedničkom EU tržištu.

 

3. Treća komponenta je regulatornog karaktera. Njen cilj je izraditi nekoliko regulatornih modela koje će po završetku projekta nadležna tijela izvršne vlasti moći koristit kako bi se u hrvatski pravni poredak uvele odgovarajuće pravne mjere koje će jamčiti uravnoteženu zastupljenost spolova na pozicijama ekonomskog odlučivanja  u skladu s odgovarajućim EU modelom.

 

Vrijednost projekta je 250,000.00 Eura s tim da Europska unija u financiranju sudjeluje sa 205,000.00 Eura iz PROGRESS programa.

 

Nositelj projekta:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

 

 

Partneri: 

Institut za razvoj tržišta rada, Hrvatska udruga poslodavaca i DiM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj

Vrijeme provedbe:

listopad 2013. – listopad 2015.

Donator: 

PROGRESS program (EU)

 

 

Model 4P "Posloprimci + Poslodavci + Podrška = Posao"

Osnovna svrha projekta, tj. modela jest besplatno pružanje podrške posloprimcima (osobama s invaliditetom) i poslodavcima s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Projekt Model 4P provode Centar za rehabilitaciju Silver kao nositelj projekta te partneri Grad Zagreb, Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, tvrtka SELECTIO d.o.o. i Institut za razvoj tržišta rada u sklopu sheme bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ unutar Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta koji je sufinanciran s 91,76% sredstava iz ESF-a, Programa Europske unije, iznosi 254.151,00 EUR, dok Centar za rehabilitaciju Silver i partneri u sufinanciranju sudjeluju s 8,24%. Provedba projekta je započela 02.listopada 2013., a planirano trajanje projekta je 15 mjeseci.

 

Projekt se sastoji od 3 komponente:

  • Razvoj modela u suradnji sa širokom radnom skupinom
  • Uspostava novih usluga u sklopu Centra Silver:
    • KOMPAS – savjetodavna usluga za poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom
    • Karijerno savjetovalište za osobe s invaliditetom
  • Promocija usluga i modela – „cute dog“ kampanja

Više informacija o projektu možete naći ovdje

Nositelj projekta:

Centar za rehabilitaciju Silver

Partneri:

Grad Zagreb, Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, tvrtka SELECTIO d.o.o. i Institut za razvoj tržišta

Vrijeme provedbe:

listopad 2013. – prosinac 2014.

Donator:

Europski socijalni fond 

 

Projekt "Sigurno do posla s ¨Dugom¨"

Projekt ima za cilj osposobljavanje ustanova socijalne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja za pružanje in-house podrške svojim korisnicima u pristupu tržištu rada i postizanju ekonomske neovisnosti.

Predviđeni rezultati projekta mogu se sažeti u dvije točke:

·     Korisnici socijalnih usluga su sudjelovali u aktivnostima podrške u okviru svoje ustanove socijalne skrbi s ciljem postizanja ekonomske neovisnosti;

·      Kapaciteti ustanova koje pružaju podršku žrtvama obiteljskog nasilja su razvijeni i pružaju podršku korisnicima u pristupu tržištu rada.

 

Primarna ciljna skupina projekta su žene žrtve obiteljskog nasilja smještene u domu „Duga-Zagreb“ koje su dugotrajno nezaposlene ili im prijeti nezaposlenost i djeca žena smještenih u domu „Duga-Zagreb“ koja su učenici/e završnih razreda osnovne škole ili su učenici/e srednjih strukovnih škola.

 

Projektom su obuhvaćeni, kao sekundarna ciljna skupina, zaposlenici Doma „Duga-Zagreb“ i zaposlenici drugih skloništa uključenih u projekt koji će biti obučeni za pružanje podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju žena i djece žrtava obiteljskog nasilja. U projektu sudjeluju regionalni dionici predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva.

 

Više informacija možete naći ovdje

 

Nositelj projekta:

Dom za djecu i odrasle žrtve

nasilja u obitelji "Duga - Zagreb" 

 

 

 

Partneri:

Institut za razvoj tržišta rada, 

Grad Zagreb - Gradski ured za 

socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 

Hrvatski zavod za

zapošljavanje – PS Zagreb 

Vrijeme provedbe: 

rujan 2013. – prosinac 2014.

 

 

 

Donator:

Europski socijalni fond 

 

 

 

 

 

 

Projekt podrške sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga

Krajnji cilj projekta je povećati socijalno uključivanje korisnika prava i usluga u sustavu socijalne skrbi

Projekt, koji je započeo u studenom 2012. godine a kojeg za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih provodi konzultantska tvrtka Oxford Policy Management Ltd. u partnerstvu s Udrugom za promicanje inkluzije i Udrugom za inicijative u socijalnoj politici, usmjeren je na pružanje podrške u procesu razvoja mreže socijalnih usluga. Svrha projekta je pružiti podršku stručnjacima iz sustava  socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga unaprjeđivanjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova. 

 

Tijekom trajanja projekta planirana je provedba aktivnost unutar 2 komponente:

komponentu 1 koja se bavi osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanju alternativnih oblika skrbi unutar zajednice (na županijskim razinama)

komponentu 2 koja je usmjerena na osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri procesu deinstitucionalizacije i transformacije domoca socijalne skrbi. 

 

Institut za razvoj tržišta rada je u sklopu projekta angažiran na mapiranju aktera i analizi postojećeg stanja u pružanju socijalnih usluga. 

MojPosao JobCollege

Projekt je bio usmjeren na promoviranje i poticanje zapošljavanja mladih kroz aktivan pristup svih lokalnih dionika.

 

 

MojPosao JobCollege projekt je bio usmjeren na  promoviranje i poticanje zapošljavanja mladih kroz aktivan pristup svih lokalnih dionika usmjerenih na olakšavanje njihova pristupa tržištu rada.

Specifični ciljevi su bili usmjereni na povećanje ulaganja nezaposlenih mladih u svoju zapošljivost i aktivan pristup poslodavcima. Projekt je kroz svoje aktivnosti pružio sveobuhvatan model za povezivanje ciljanih skupine kako bi pojačali zapošljavanje mladih na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

 

 

 

U sklopu projekta su provedene sljedeće aktivnosti:

1. aktivnosti usmjerene na udruge u obliku podrške udrugama za mlade u pružanju podrške pri zapošljavanju mladih (analiza udruga mladih i za mlade,  uspostavljena suradnja s 9 udruga s područja županija obuhvaćenih projektom, održana je petodnevna edukacija-trening -„10 step model training“-  za predstavnike udruga)

2. aktivnosti usmjerene na nezaposlene mlade (promotivna kampanja projekta i nadolazeće turneje, JobCollege turneju održana u 6 gradova - Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Požega, Slatina i Virovitica, edukacija „Hoću prvi/bolji posao“ i karijerno savjetovanje, razvoj online sustav ocjenjivanja, dodjela MojPosao JobCollege Certifikata)

3. aktivnosti usmjerene na lokalne poslodavce - promocija certifikata i aktivnih tražitelja zaposlenja kako bi dobili priliku za prvo zaposlenje; razvoj baze podataka o uslugama dostupnim mladim nezaposlenim osobama. Više o usluzi ovdje

Dugoročni rezultati:

1. uspostavljeni su lokalni savjetodavni centri  na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Više o udrugama koje pružaju uslugu savjetovanja možete pogledati ovdje.

2. kreiran online alat za dodjelu certifikata i uspostavljen model ocjenjivanja pri dodjeli MojPosao JobCollege Certifikata

3. kreirana baza usluga razvijenih u sklopu projekata usmjerenih na nezaposlene, više o bazi dostupno ovdje

 

Nositelj projekta:

portal MojPosao.net

Vrijeme provedbe:

srpanj 2011. – srpanj 2012.

Donator:

IPA program (EU)