Povecaj slova Smanji slova Normalni prikaz Kontrastni prikaz

„Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“

Projekt se provodi u svrhu razvijanja kapaciteta škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima.

Projekt „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“ će na sustavan i održiv način razviti kapacitete na razini škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM područjima, primjenom robotike i automatike. Pri tome će se kao osnovna platforma rada koristiti uspješan model Croatian Makers lige (http://www.croatianmakers.hr/) koju je na nacionalnoj razini uspostavio IRIM.

Specifični ciljevi projekta:

  • Razviti i provesti program individualiziranog rada za odgoj i obrazovanje te sustavno poticanje za razvoj i napredak darovitih učenika osnovnih škola primjenom inženjerstva u STEM područjima – Croatian Makers Plus
  • Razviti kapacitete za provedbu Croatian Makers lige

Uloga IRTR-a očitovat će se u pružanju stručnog doprinosa u razvoju samih programa rada s darovitom djecom za nastavnike kao i specifičnoj podršci za roditelje darovite djece.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 885.590,62 HRK, a sufinanciran je sa 99,32% iznosa iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Partneri Trajanje
Grad Ivanić-Grad OŠ Stjepana Basaričeka; OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko, OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad, Razvojna agencija IGRA d.o.o., Institut za razvoj i inovativnost mladih te Institut za razvoj tržišta rada Lipanj 2017. - prosinac 2018.

 

Sustainable Croatian Railways in Europe Project: Complementary Mitigation Measures

Projekt se provodi u svrhu pružanja podrške sadašnjim i bivšim radnicima HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza.

Projekt „Dopunske mjere ublažavanja“ spada u jednu od komponenti Projekta održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora u Europi koji financira Svjetska banka.

 

Dva su područja projekta „Dopunske mjere ublažavanja“:

 

  1. Razvoj procesa ljudskih potencijala u tvrtkama HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz
  2. Usluge podrške bivšim i trenutnim zaposlenicima – podrške za zapošljavanje i poduzetništvo

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 309.370,62 EUR

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada Selectio d.o.o., Selectio Kadrovi d.o.o., Electus ljudski potencijali d.o.o. i CEPOR Prosinac 2016. - prosinac 2017.

 

Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020.

SRLJP Grada Zagreba 2017.-2020. predstavlja jasno strateško usmjerenje prema ostvarenju vizije grada Zagreba kao središta gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, s visokom zapošljivošću radne snage koja odgovara potrebama dinamičnog tržišta rada i slijedi načela održivog razvoja

Cilj projekta je evaluacija prethodne Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te izrada nove Strategije za period 2017.-2020.

 

Glavne aktivnosti projekta: Evaluacija SRLJP 2011.-2015.; Analiza mogućnosti financiranja nove SRLJP; Analiza strateške usklađenosti na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini za buduću SRLJP; provedba SWOT analize u području poduzetništva, zapošljavanja i obrazovanja; izrada ciljeva i strukture SRLJP.

 

Više informacija: http://www.raza.hr/Programi-potpore/Lokalno-Partnerstvo-za-zaposljavanje-Grada-Zagreba-LPZ

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada ODRAZ - Održivi razvoj zajednice Travanj 2016. - travanj 2017.

 

Razvoj, provedba, komunikacija i nadogradnja modela statistički potpomognutog profiliranja (StAP) za Hrvatski zavoda za zapošljavanje

StAP projekt dio je projekta modernizacija sustava socijalne zaštite koji je financiran zajmom Svjetske banke.

Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite financiran je zajmom Svjetske banke kojim se financira tehnička pomoć i investicije za 5 komponenti projekta: (1) jedinstveni novčani centar, (2) jedinstveno tijelo vještačenja, (3) smanjenje pogreške, prijevare i korupcije, (4) deinstitucionalizacija, (5) radna aktivacija.

 

U sklopu provedbe StAP projekta, koji spada u komponentu (5) radna aktivacija, Institut sudjeluje u procjeni izvedivosti i mogućnosti primjene u procesima HZZ-a, pripremi pilota: trening i komunikacija, provedbi pilote i evaluaciji procesa te reviziji modela profiliranja i priprema za nadogradnju.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 175.990,00 EUR

 

Nositelj Partneri Trajanje
Selectio Teched, Institut za razvoj tržišta rada Prosinac 2015. - lipanj 2017.

 

Eko je fora

Cilj projekta bio je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu povećanja konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Projektom Eko je fora razvijen je standard zanimanja i standard kvalifikacije prema HKO-a za ekološkog poljoprivrednika. Također, razvijen je i obrazovni program „Ekološki proizvođač voća, povrća i aromatičnog bilja“ koji se  proveo i nastavlja se provoditi u Puli i Vukovaru, a projektom se značajno doprinijelo jačanju kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

 

Glavne aktivnosti: razviti standard zanimanja i standarda kvalifikacije za eko poljoprivrednika u obrazovanju odraslih; unaprijediti ponudu obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu novog obrazovnog programa EKOLOŠKI PROIZVOĐAČ u partnerstvu s lokalnim poslodavcima u eko poljoprivredi; osnažiti kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih za kvalitetniji rada s korisnicima i provedbu obrazovanja prema standardima HKO-a.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.459,047 HRK, a sufinanciran je s 95% iznosa iz Europskog socijalnog fonda te s 1,25% od strane Ureda za udruge Vlade RH.

 

Više o projektu: https://www.facebook.com/Eko-je-fora-1712562385695520/

 

Na Međunarodnom andragoškom simpoziju 2017. godine, projekt Eko je fora proglašen je dobrom praksom.

 

Nositelj Partneri Trajanje
Diopter otvoreno učilište Učilište Studium, Istarski Eko Proizvod, Institut za razvoj tržišta rada Studeni 2015. - studeni 2016.

 

EmployPWD - ZaposliOSI

Cilj projekta bio je približiti poslodavcima teme zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) i poticati aktivan pristup u njihovom zapošljavanju

Specifičan cilj projekta bio je povećati informiranost poslodavaca u svezi s njihovim pravnim obvezama te promocija zapošljavanja osoba s invaliditetom u poslovnom sektoru.

 

Dvije su komponente projekta:

  1. Razvoj Internet stranice i njoj pridodanih alata – virtualne kompanije, kalkulatora potpora i alata za samoprocjenu poslodavaca
  2. Promocija teme zapošljavanja osoba s invaliditetom u poslovnom sektoru

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 137.315,21 EUR, a sufinanciran je s 95% iznosa iz Europskog socijalnog fonda te s 3,06% od strane Ureda za udruge Vlade RH. Projekt se provodi na području Bjelovarsko-bilogorske i Osječko-baranjske županije

 

Više informacija: http://www.zaposliosi.hr

 

Nositelj Partneri Trajanje
SELECTIO d.o.o. Institut za razvoj tržišta rada, časopis Lider, portal MojPosao.net i Hrvatska gospodarska komora Travanj 2015. - srpanj 2016.

 

ZAPOSLITE NAS! – mladi i visokoobrazovani

Cilj projekta bio je povećati socijalnu inkluziju i zapošljivost visokoobrazovanih nezaposlenih mladih ljudi s područja Bjelovarsko-bilogorske županije kroz implementaciju mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ.

Specifični ciljevi projekta bili su usmjereni na rast zapošljivosti i samozapošljivosti visokoobrazovanih ljudi u BBŽ kroz edukacije u područjima EU projekata, naprednih IT tehnologija i poduzetništva te mekih i tehničkih vještina.

 

Glavne aktivnosti: razvoj mekih i tehničkih vještina, razvoj poduzetničkih kompetencija, razvoj kapaciteta savjetnika HZZ-a, poticanje pripadnika ciljne skupine na zapošljavanje na EU projektima

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 106.650,50 EUR, a sufinanciran je 86,5% iz IPA programa.

 

Više informacija: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=23805

 

Nositelj Partneri Trajanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Bjelovar Regionalna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Institut za razvoj tržišta rada, Centar za civilne inicijative Veljača 2015. - veljača 2016.         

Korak na tržište rada kroz Job Klub

Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti nezaposlenih osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Specifični ciljevi projekta uključivali su stvaranje nove usluge HZZ-a za klijente kroz razvoj Job Club modela, te povećanje znanja i vještina 120 nezaposlenih osoba za traženje posla i povećanje njihove zapošljivosti.

 

Glavne aktivnosti: provedba promotivne kampanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o problemu nezaposlenosti ciljne skupine, osnovan, opremljen i evaluiran Job club u Bjelovaru i Virovitici, pružanje potpore nezaposlenim osobama kroz Job Club radionice i trotjedni program traženja posla.

 

Ukupna vrijednost projekta: 82.081,14 EUR, a sufinanciran je 70,5% iz IPA programa

 

Više informacija: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=21548

 

Nositelj Partneri Trajanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Bjelovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Virovitica, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Institut za razvoj tržišta rada

Siječanj 2015. - siječanj 2016.


 

PIIP FORUM – Projektno – Intervencijsko – Implementacijsko – Partnerstvo

Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

Kroz projekt PIIP Foruma cilj je bio povezati članove LPZ-a Grada Zagreba i druge zainteresirane dionike u sustavan proces razvoja projektnih koncepata i partnerstava za provedbu mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba kroz financiranje EU fondova

 

Glavne aktivnosti: osiguranje kvalitetnog upravljanja i rada LPZ-a Grada Zagreba, uspostavljanje PIIP Foruma za razvoj projekata i partnerstava unutar LPZ-a Grada Zagreba

 

Ukupna vrijednost projekta iznosila 31.544,20 EUR, a sufinanciran je 95% iz Europskog socijalnog fonda.

 

Više o projektu: http://www.lpz-zagreb.hr/home

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za rzavoj tržišta rada Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Razvojna agencija Zagreb Prosinac 2014. - studeni 2016. 

 

Job College Job Clubs

Cilj projekta bio je uspostaviti inovativne modele lokalne i visokokvalitetne podrške u zapošljavanju usmjerene na mlade nezaposlene osobe s područja Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije

Kroz Job klubove educirani su savjetnici koji su pružali podršku pri zapošljavanju, a klubovi su uspostavljeni u sklopu udruga s područja gradova Virovitice, Belog Manastira i Požege. Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta MojPosao Job College (2011./2012.) kojim se kroz suradnju s udrugama mladih nastojala povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih mladih osoba.

 

Glavne aktivnosti: uspostava i implementacija Job klubova i edukacija savjetnika za zapošljavanje

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 73.144,20 EUR, a sufinanciran je s 95% iz Europskog socijalnog fonda te s 5% od strane Ureda za udruge Vlade RH.

 

Više informacija: http://jobclubs.hr/

 

Nositelj Partneri Trajanje
Institut za razvoj tržišta rada Portal MojPosao, Udruga P.G.D.I. Beli Manastir, Udruga Oppidum iz Požege te udruga S.O.S. Virovitica Prosinac 2014. - lipanj 2016.